INFO-AFTEN FOR NYE ROERE!

Til alle jer, der sidder med en spirende interesse i eller et stort ønske om at prøve at ro:

ASR inviterer til info-aften torsdag den 28. marts kl. 20.00-21.00 på Fiskerivej 7 i Aarhus. Her vil vi fortælle jer om roning i vores klub, og hvordan instruktionsforløbet foregår. Der vil være kaffe på kanden og kage.

Man behøver absolut ingen forudgående kendskab til roning, da vi har dygtige instruktører, der i løbet af foråret vil lære jer alt, hvad I har brug for, så I kan komme ud på vandet og opleve den vanedannende kombination af motion, smuk natur og fællesskab i klubben 🙂

Meld gerne tilbage til Jacob Blom Andersen på mail: instruktionschef@asr.dk, hvis I vil deltage i mødet, så vi har en idé om hvor mange vi skal bage kage til.

(Og nu I måske allerede har kalenderen fremme, så kan I reservere enten den 7. april eller den 13. april, da disse dage er afsat til instruktions-opstart af nye roere, hvor I får mulighed for at komme ud på vandet. Jacob vil fortælle meget mere herom til introaftenen)

Vel mødt!

Generalforsamling VFF

Der afholdes generalforsamling i Velfærdsforeningen, VFF torsdag den 15. november 2018 kl. 17.00. VFF giver en øl eller vand til alle fremmødte, og der bliver arrangeret fællesbestilling af mad, så man ikke er sulten under ASRs ordinære generalforsamling kl. 19.00 samme aften.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

0. Øl, vand og bestilling af mad
1. Formalia:
1.a Valg af dirigent
1.b Valg af referent
1.c Konstatering af generalforsamlingens lovlighed
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger regnskab og beretning
4. Valg af:
4.a Formand
4.b Kasserer
4.c Menige medlemmer
4.d Suppleanter
4.e Revisor
4.f Revisorsuppleant
5. Behandling af indkomne forslag
6. Eventuelt

Forslag til behandling under pkt. 5 skal være VFFs bestyrelse i hænde senest syv dage før generalforsamlingen, dvs. senest den 8. november.

VFF er DIN forening, så støt op om din klub og kom glad!

6. oktober 2018: Husklargøring (med efterfølgende pubcrawl)

Så er det igen tid til husklargøring 🙂 Lørdag den 6. oktober kl. 10.00 er dagen, hvor vi giver det gamle klubhus en kærlig hånd. Der skal ordnes utætheder, ryddes op/ud, males bord/bænkesæt, gøres rent og meget mere. Dagen plejer at være hyggelig, så kom og vær med. Igen i år efterlyser jeg en kok til at stå for en god frokost til det hårdtarbejdende folk.

Efter dagens strabadser tager Jonas og Lasse over og inviterer alle de tørstige roere på pubcrawl. Bestyrelsen giver den første øl til dem, der hjælper til husklargøring 🙂

Tilmelding via doodle