Invitation til generalforsamling tirs. 16/3, AOR (Aarhus Open Regatta foreningen)

AOR er foreningen som planlægger og afvikler stævner af AR, ARA og ASR i fællesskab. Bestyrelsen består af tre medlemmer, og man er meget velkommen til at stille op. Bestyrelsen nedsætter et regattaudvalg til den praktiske udførelse – der vil normalt være overlap.  Spm., kommentarer? – til Sven Hagen, eller Simon aktivitetschef@asr.dk 
Mødet sættes op på Google Meet, link findes på Facebook eller kontakt Simon.

Dagsorden til generalforsamling i AOR d. 16. marts kl. 19.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af revisorer
 10. Bestyrelsens planer for 2021
 11. Evt.

Beretning for 2020
Beretningen kan gøres kort, da vi ikke har afholdt stævner i år. Vi var dog godt i gang med at forberede stævnet, da det blev aflyst.

Vi har anskaffet startpontoner med tilskud fra DFfR. Pontonerne er opmagasineret på Cykelbanen.

Der planlægges med afholdelse af stævne d. 21 august 2021. Præcist hvilke løb der skal afvikles er ikke planlagt. Udover de traditionelle løb kan det overvejes at byde ind på en afdeling af TU-cup og udtagelse til Baltic Cup.

I 2022 forventer vi at skulle afholde Baltic Cup. DFfR har sagt at de vil nedsætte en planlægningsgruppe i forbindelse med Baltic Cup. Afholdelse af Baltic Cup kræver en del planlægning i forhold bl. a. overnatning og økonomi plus en god bane.

Sven Hagen Madsen, fmd.

Udgivet i Forside.

Simon Kvindal