ASRs bestyrelse 2020/2021

Torsdag den 12. november blev ASRs årlige generalforsamling afholdt, som noget nyt online grundet covid-19. Til afgående formand Eske Christiansen skal der lyde et stort tak for mange års tro tjeneste. Afgående kasserer Martin Bruun har været med til at sætte regnskabet i et mere gennemskueligt system, og til ham skal der også lyde et stort tak.

Bestyrelsen 2020/2021 består af:

Formand: Helene Mathilde Larsen
Kasserer: Rasmus Holk
Instruktionsansvarlig: Jens Overgaard
Husforvalter: Thomas Heltborg
Aktivitetsansvarlig: Simon Kvindal
Langtursansvarlig: Christian Brandt Møller
Kaproningsansvarlig: Nikolaj Jes Petersen (i samarbejde med Simon)
Uddannelsesansvarlig: Morten Jarlak
Materielforvalter: Jesper Lisberg
Kommunikationsansvarlig: Anya Engelbrecht
Sekretær: Kate Longmuir

For første gang i lang tid var der kampvalg til bestyrelsen fraset formands- og kassererposten. Hans Laurberg trak sig og lod nye kræfter komme til. Karsten Handrup røg ud ved kampvalg. Karsten har som kombineret aktivitets- og langtursansvarlig været et stort aktiv for klubbens aktiviteter på vandet.

Hvis man vil i kontakt med bestyrelsen, er man altid velkommen til at skrive til best@asr.dk eller hive fat i en af os.

Generalforsamling i VFF 2020

Velfærdsforeningen/VFF indkalder til generalforsamling torsdag den 12. november kl. 17.00.
I år kommer det til at foregå via Zoom. Link til Zoom-mødet findes i ASR-nyt.

Hvis man ikke har installeret Zoom på sin computer, vil man blive bedt om at downloade det. Det er gratis og meget nemt. Tryk derfor på linket i god tid, så I er klar til kl. 17.00.

Vi håber rigtig mange vil deltage. Vi ved det er meget anderledes end vanligt, men vi håber, I vil være med til at gøre det hyggeligt trods alt. Vi opfordrer derfor til, at I også er med på video.

Dagsorden er som følger:

0. Find en øl/sodavand/et glas vin/en kop varm kakao
1. Formalia
a) Valg af dirigent
b) Valg af referent
c) Konstatering af generalforsamlingens lovlighed
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger regnskab og beretning
4. Valg af
a) Formand
   b) Kasserer
   c) Menige medlemmer
   d) Bestyrelsessuppleanter
   e) Revisor
   f) Revisorsuppleant
5. Behandling af indkomne forslag
6. Eventuelt

Forslag til behandling sendes til vffbest@asr.dk og skal være VFF i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt!