Ny bro

Fra tirsdag d. 26/5 om aftenen (tidspunkt ca. kl. 18) til og med onsdag d. 27/5 (ca. kl. 18-19 stykker) kan vores slæbested ikke bruges, da der kommer ny bro.

Retningslinjer for covid-19 roning i ASR (opdateret 14. maj)

Klubben er åben for roning med følgende retningslinjer. Som Mette Frederiksen siger, skal de overholdes, ellers må vi indskrænke igen.  Frihed er under ansvar. Så hjælp hinanden, sådan at vi alle får mulighed for at komme på vandet eller træne ergometer.

Har man mistanke om, at man er blevet smittet i klubben, så skal det meddeles til dem, som man har roet med – og man må først komme i klubben igen, når man har været symptomfri i 48 timer.

Bådetyper:

 • Alle er igen tilladt til brug. Husk at overholde bådrækkefølgen for 2´er inriggere.

Overordnede retningslinjer:

 • Man indgår i en rogruppe og skal holde sig til at ro med kun de medlemmer, der er i denne rogruppe. Gruppen kan være på max. 10 medlemmer og man kan kun indgå i én rogruppe.
 • Man kan få lov at skifte til en anden gruppe. Dette kræver, at den som vil skifte gruppe afholder sig fra at ro i mindst 48 timer, før der roes med personer fra den nye gruppe. Dette er ikke en invitation til svingdørsopførsel! Det skal være en sjældenhed, at man skifter gruppe, da pointen med grupperne fortsat er at kunne kontrollere en eventuel spredning af smitte i klubben.
 • Har man været i kontakt med folk, som er/viser sig syge, så bliver man også væk i en uge for at se, om man udvikler symptomer.
 • Vær åben og aftale med din båd, hvad I er trygge ved. Aftal reglerne på land. Og husk, at det er styrmandens ansvar, at alle er trygge.
 • Vask hænder og husk din egen håndsprit.
 • Vil man på land ved andre steder end ASRs slæbested, så undersøg på forhånd reglerne for de slæbesteder/broer.
 • Brug din sunde fornuft. Aflys, hvis du er det mindste i tvivl.

Før klubhuset:

 • Omklædning skal ske hjemmefra.
 • ALTID: Brug EBSen til at fortælle andre, at du/I er i klubben. Skriv inde på ebs´en, om I skal bruge en båd (der er fem inriggere på vogn, som må bruges) eller ror i ergometer. Skriv også forventet sluttidspunkt for turen i EBS´en, så andre véd, hvornår bådene er fri.
 • Til ergometer må der være 5 samtidige ergometre i gården. Man har 1,5 timer til ergometertræning.
 • Planlæg mødetidspunkter sådan, at man kommer forskudt til andre bådehold.
 • Er der planlagt ergometer i gården, så vælg et andet tidspunkt til rotur – eller brug kun båd fra annekset.
 • Planlægger man at vedligeholde både, så skriv det også på EBS’en. Det anbefales, at man kun er tre personer ved bådevedligehold. Så man har plads til at arbejde og holde afstand.

Ved klubhuset:

 • Toilettet, som forefindes i den lille bådha,l åbnes for brug (toilettet i dameomklædningen er fortsat lukket). Dog skal regler for brug, som inkluderer rengøring, overholdes.
 • Der er ikke adgang til klubstuen. Pt er rengøringen aflyst! Tis helst af hjemmefra og medbring kaffe og kopper hjemmefra, hvis det er en kaffetur.
 • Kun én person går til computeren og skriver turen ud. Sprit computer af efter brug.
 • Vi ror uden stander og flag.
 • Der må MAX være 10 personer på klubbens område ad gangen. Dvs. at man lige tæller, hvor mange der er og venter uden for klubben med afstand, hvis man er flere.
 • Tæpper og pylrepuder bruges ikke.
 • Båd og årer skal vaskes med sæbevand efter turen, særlig fokus på de steder man naturligt rører og “hoster på” 😊
 • Ergometer vaskes med sæbevand på sæde, monorail, håndtag og tør computeren af med et stykke papir med sprit på. Sprit hænder af, når det er sat på plads.

På vandet:

 • Hold tempo nede sådan, at man ikke er forpustet.
 • Vend ansigt og krop bort /ud af båden ved skift, så man har mindst kontaktrisiko med hinanden.
 • Undgå at drikke vand, før du har sprittet dine hænder af.
 • Skal man pudse næse eller andet, så sprit af før og efter.
 • Brug gerne lange skift +a 20 min eller skiftestederne som ca. tager 20 min i roligt tempo mellem hver.

På Brabrand Rostadion:

 • Retningslinjer samme som herover.
 • Der er åbent for direkte gennemgang til bådhallen, og brug af wc på gangen.
 • Der er altså IKKE ÅBENT for at benytte resten: køkken, omklædning/toiletter, bad, ergometerrum, træningsrum, mødelokaler.
 • Der vil være håndsprit ved indgang til huset (hoveddør), indgang fra bådhal, så det er muligt at spritte af og holde hygiejne. Yderligere sæbe/børster osv. sørger den enkelte klub for.

Pas på hinanden og hjælp klubben. Husk at selv om vi er tæt på juni, så er det først på sæsonen, så pas på jeres krop både over for skader og covid-19 😊

Vær opmærksom på, at der løbende vil komme justeringer til disse retningslinjer.

-Bestyrelsen i ASR, den 21. april 2020, opdateret 14. maj 2020

Covid-19 og ASR

Al aktivitet i roklubben indstilles til og med den 10. maj!

 

Husk også, at Brabrand rostadion er lukket, og fredagssvømning er aflyst i denne periode.

 

Følgende aktiviteter aflyses:

 • Husklargøring på Brabrand rostadion den 28. marts
 • Instruktionsdage den 29. marts, 4. april, 25. april og 3. maj
 • Instruktøraften den 24. marts
 • Modul B-instruktørkursus den 25. marts (udskydes)
 • Standerhejsning den 28. marts (udskydes)

 

Vi håber selvfølgelig alle, at vi snart kan komme ud på vandet og ned til vores ro-venner igen – særligt når vejret er så skønt som i disse dage 🙂 Men i denne tid må vi alle passe på hinanden og indstille os på en anderledes opstart på rosæsonen 2020.

 

 

Datoer for 2020 i ASR

Den nye bestyrelse har kigget kalender for 2020 – og der er nu fastsat datoer til alle mulige spændende aktiviteter i vores allesammens ASR 🙂

De ligger også i kalenderen på hjemmesiden, men I får dem lige samlet her, så der kan blive sat en masse krydser i kalenderen.

 

Februar:

Svømning med svømmeprøver: 14. feb. kl. 20-21

Marts:

Husklargøring: 15. marts kl. 10-15 (AFLYST)

1. infoaften:  17. marts kl. 19.30-21.00 (AFLYST)

Brabrand egne både og materiel: 22. marts kl. 10.00 (AFLYST)

Svømning med svømmeprøver:  27. marts kl. 20-21 (AFLYST)

Brabrand klargøring hus og anlæg:   28. marts kl. 08:30 (AFLYST)

Standerhejsning:     28. marts kl. 14.00 (AFLYST)

Instruktionsdag:      29. marts kl. 9 (AFLYST)

April:

Instruktionsdag:      4. april (AFLYST)

2. infoaften:     16. april kl. 19.30-21.00 (AFLYST)

Brabrand egne både og materiel: 22. marts kl. 10.00 (AFLYST)

Kaninsvøm:             17. april kl. 20 (AFLYST)

Instruktionsdag:      25. april (AFLYST)

Maj:

Instruktionsdag:      3. maj (AFLYST)

Klublangtur Slesvig: 1.-3. maj (AFLYST)

Kaninsvøm:             15. maj

Cocktailfest:            16. maj

Sidste svømmedag: 22. maj

Juni:

Kaningrill:               4. juni

Sidste instruktion:   21. juni

Kaninfest:                27. juni

Juli:

Sverigeslangtur:     Uge 28-29

Grøn koncert:         18. juli (AFLYST)

August:

Sensommerlangtur: 29.-30. august

Oktober:

Løvfaldstur:            16.-18. okt.

Standerstrygning:   24. oktober kl. 16

December:

Julefrokost:             5. dec.

Båddåb og ibrugtagning af den nye coastal på lørdag den 23/11 kl 12.00

Som nævnt på general forsamlingen har vi købt en brugt coastal 2’er mage til den vi bestilte fra Eurodiffusion inden de gik konkurs.

Det er gået stærkt og den er ankommet i dag. Den er således blevet den første af de både vi får som følge af donationen vi modtog sidste år fra Nordea Fondens Kystpulje.

Vi døber den på lørdag kl 12, hvorefter den vil blive sat i drift efter en kort jomfrutur med undertegnede på 1’er pladsen og sandsynligvis materialeforvalteren på 2’er pladsen. Derefter vil der være mulighed for at få en kort introtur for alle de fremmødte.

Båden står indtil videre på sin vogn i bådhallen. Den er ganske let at flytte rundt, men vær opmærksom på at den har en finne agter som er lidt udsat, så løft ikke snuden for højt under kørsel og sørg for at køre spidsen ind først, når båden køres i bådhallen (modsat de øvrige både).

Se i øvrigt reglement for coastal vedr. nødvendige rettigheder og hvordan de opnås.

Vel mødt på lørdag 🙂

Sæt igang!

Hvert år efter standerstrygning har vi Vinterklargøring af vores både, så de er flotte, når standeren endnu engang hejses.
At deltage i vinterklargøring er en del af kontingentet, hvilket vil sige, at man som medlem i Aarhus Studenter Roklub SKAL
deltage. Pt. har vi over 30 medlemmer, som ikke har været inde og tilmelde sig via linket, som du finder herunder.
Har du roet mere end 50 km. skal du tilmelde dig på et hold.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d74L65q2QxwgSx7j3dz269OVCLq77fxEay4iNc0RYh8/edit?usp=sharing

Så kort og kontant…KOM NU IGANG!

 

Venlig hilsen Materialeforvalteren

Ergometertræning på Brabrand

 • Mandage kl. 19:00 (obs, IKKE 19:15 som sidste sæson)
 • Onsdage kl. 17:30
 • Lørdage kl. 11:00

Træningen er for alle, består typisk af 10 min. opvarmning, og så 25-40 minutters effektiv interval-træning. Vil man have input til sin teknik, kan der nærmest altid findes instruktør-hjælp.

Der er doodles-tilmelding på https://www.asr.dk/kaproning, så vi har en ide om hvor mange vi bliver, sådan at program kan blive valgt herudfra. Det er dog striks krav at bruge tilmeldingen, hvis man vil spise med om onsdagen – hvor der også skal være frivillige til at lave maden… 🙂

Endelig er 8GP en hold-/stafet-konkurrence med fem runder i løbet af vinteren. Første runde  2x 500 meter afvikler vi 13/11, de kommende 11/12, 15/1, 12/2, 11/3.

Folk følges ofte til Rostadion enten på cykel eller i bil.

VFF Generalforsamling 2019

Der afholdes generalforsamling i Velfærdsforeningen VFF torsdag den 14. november 2019 kl. 17.00. VFF giver en øl eller vand til alle fremmødte, og der bliver arrangeret fællesbestilling af mad, så man ikke er sulten under ASRs ordinære generalforsamling kl. 19.00 samme aften.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

0. Øl, vand og bestilling af mad
1. Formalia:
1.a Valg af dirigent
1.b Valg af referent
1.c Konstatering af generalforsamlingens lovlighed
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger regnskab og beretning
4. Valg af:
4.a Formand
4.b Kasserer
4.c Menige medlemmer
4.d Suppleanter
4.e Revisor
4.f Revisorsuppleant
5. Behandling af indkomne forslag
6. Eventuelt

Forslag til behandling under pkt. 5 skal være VFFs bestyrelse i hænde senest syv dage før generalforsamlingen, dvs. senest den 7. november.

VFF er DIN forening, så støt op om din klub og kom glad!

Bådvedligehold for vinteren 2019/2020

Flere roklubber har tilkendegivet, at vi har nogle velholdte robåde, hvilket vi selvfølgelig er glade for at høre og kun kan takke os selv for 

Så når standeren er taget ned, er det tid til at hive bådene på værkstedet og give dem en kærlig hånd.
Tilmeldingen sker via dokumentet (se linket). Da det er en del af kontingentet som medlem af ASR, skal alle tilmelde sig et hold. Tilmelder du dig ikke selv, vil Materieludvalget sørge for at tilmelde dig. Vær opmærksom på, at der er flere faneblade (hold) nederst i dokumentet.

GF 2019

Torsdag d. 14. november 2019 kl. 19.00 afholder vi ordinær generalforsamling i ASR på Fiskerivej 7 i klubhuset.
Dagsorden ifølge vedtægterne er:
0. Formalia:
0.a Valg af dirigent
0.b Valg af referent
0.c Konstatering af generalforsamlingens lovlighed
1. Aflæggelse af beretning
2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
3. Indkomne forslag
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af formand
6. Valg af kasserer
7. Valg af 7-9 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af to revisorer
9. Eventuelt
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. mandag d. 4. november 2018.
Vel mødt!
Program for aftenen:
I. Generalforsamling i Aarhus Studenter Roklubs Støtteforening
Dagsorden ifølge støtteforeningens vedtægter.
II. Generalforsamling i Aarhus Studenter Roklub