Retningslinjer i ASR

Kære medlemmer

Nedenstående er jf. DFfR og gælder foreløbigt til og med den 07.02.2021.

  • Der er generelt ingen adgang til klubhuset. Klubstue, omklædningsrum og toilettet i dameomklædningen må ikke bruges. Toilettet i den lille bådhal kan benyttes.
  • Vinterroning er tilladt. Man møder omklædt, og kun én fra hvert bådhold går ind og skriver turen ud. Bådene vaskes i varmt sæbevand på kontaktflader samt rengøres for synligt snavs. Vær opmærksom på at tørre bådene godt af efter rengøring. Spænder og låsemekanisme (og kun disse) på veste aftørres med en hårdt opvredet sæbeklud efter brug.
  • Ergometertræning er kun tilladt udendørs i gården. Afsprit før og efter brug som vanligt. Man klæder om hjemme.
  • Forsamlingsforbuddet på 5 personer gælder også i ASR. Er der allerede 5 personer i gården, så vent til der er plads.
  • Håndhygiejnen skal naturligvis huskes. Medbring egen håndsprit og brug den. Husk at bruge spritten ved computeren.
  • På Brabrand rostadion er ergometertræning, indendørs som udendørs, og styrketræning ikke tilladt.
  • Vinterroning på Brabrand er tilladt efter ovenstående regler.
  • Fredagssvømning er aflyst.

Bådvedligehold den 12.-13. december, 19.-20. december, 8.-12. januar samt den 5.-9. februar er aflyst. Vi forsøger at finde en løsning på dette.

Hvis man skulle blive smittet med ny coronavirus og har færdes i klubben eller på Brabrand rostadion, så informer gerne bestyrelsen, så vil vi i fortrolighed være behjælpelige med bremsning af smittespredning i klubben.

Pas godt på jer selv, hinanden og ASR!

// Bestyrelsen i ASR

ASRs årshjul 2021

Så er det frem med kalenderen! 🙂

Bestyrelsen har kigget ind i 2021, hvor der er masser af gode arrangementer at se frem til.

Vedhæftet finder I datooversigten . Vi håber på mange gode, fælles oplevelser i den kommende rosæson.

 

ASR-DATOER 2021 

 

 

Venlige hilsner fra

Bestyrelsen i ASR

ASRs bestyrelse 2020/2021

Torsdag den 12. november blev ASRs årlige generalforsamling afholdt, som noget nyt online grundet covid-19. Til afgående formand Eske Christiansen skal der lyde et stort tak for mange års tro tjeneste. Afgående kasserer Martin Bruun har været med til at sætte regnskabet i et mere gennemskueligt system, og til ham skal der også lyde et stort tak.

Bestyrelsen 2020/2021 består af:

Formand: Helene Mathilde Larsen
Kasserer: Rasmus Holk
Instruktionsansvarlig: Jens Overgaard
Husforvalter: Thomas Heltborg
Aktivitetsansvarlig: Simon Kvindal
Langtursansvarlig: Christian Brandt Møller
Kaproningsansvarlig: Nikolaj Jes Petersen (i samarbejde med Simon)
Uddannelsesansvarlig: Morten Jarlak
Materielforvalter: Jesper Lisberg
Kommunikationsansvarlig: Anya Engelbrecht
Sekretær: Kate Longmuir

For første gang i lang tid var der kampvalg til bestyrelsen fraset formands- og kassererposten. Hans Laurberg trak sig og lod nye kræfter komme til. Karsten Handrup røg ud ved kampvalg. Karsten har som kombineret aktivitets- og langtursansvarlig været et stort aktiv for klubbens aktiviteter på vandet.

Hvis man vil i kontakt med bestyrelsen, er man altid velkommen til at skrive til best@asr.dk eller hive fat i en af os.

Generalforsamling i VFF 2020

Velfærdsforeningen/VFF indkalder til generalforsamling torsdag den 12. november kl. 17.00.
I år kommer det til at foregå via Zoom. Link til Zoom-mødet findes i ASR-nyt.

Hvis man ikke har installeret Zoom på sin computer, vil man blive bedt om at downloade det. Det er gratis og meget nemt. Tryk derfor på linket i god tid, så I er klar til kl. 17.00.

Vi håber rigtig mange vil deltage. Vi ved det er meget anderledes end vanligt, men vi håber, I vil være med til at gøre det hyggeligt trods alt. Vi opfordrer derfor til, at I også er med på video.

Dagsorden er som følger:

0. Find en øl/sodavand/et glas vin/en kop varm kakao
1. Formalia
a) Valg af dirigent
b) Valg af referent
c) Konstatering af generalforsamlingens lovlighed
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger regnskab og beretning
4. Valg af
a) Formand
   b) Kasserer
   c) Menige medlemmer
   d) Bestyrelsessuppleanter
   e) Revisor
   f) Revisorsuppleant
5. Behandling af indkomne forslag
6. Eventuelt

Forslag til behandling sendes til vffbest@asr.dk og skal være VFF i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt!

Generalforsamling 2020

Torsdag d. 12. november 2020 kl. 19.00 afholder vi ordinær generalforsamling i ASR på zoom. Find link i ASR-nyt.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne er:

0. Formalia:
0.a Valg af dirigent
0.b Valg af referent
0.c Konstatering af generalforsamlingens lovlighed

1. Aflæggelse af beretning
2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
3. Indkomne forslag
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af formand
6. Valg af kasserer
7. Valg af 7-9 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af to revisorer
9. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. tirsdag d. 03. november 2017.

Vel mødt!

Program for aftenen:
I. Generalforsamling i Aarhus Studenter Roklubs Støtteforening
Dagsorden ifølge støtteforeningens vedtægter.

II. Generalforsamling i Aarhus Studenter Roklub

På baggrund af covid-19 afholder vi i år generalforsamling på zoom. Vi har valgt at gøre dette af hensyn til de af vores medlemmer som gerne vil være med men på samme tid er i risiko gruppen. Vi håber at så mange medlemmer vil støtte op om dette. Man kan downloade en zoom klient fra https://zoom.us/download

zoom link er fjernet fra websiden for at øge sikkerheden. Kan man ikke finde sin ASR-nyt mail kan man skrive til formand@asr.dk og få tilsendt link.

 

 

Åben båd fra 12-14, lørdag d. 3.10.2020.

Dansker i robåd fra Kina til Japan, besøger Aarhus, lørdag den 3. oktober

Christian Havrehed der var den første dansker til at ro over et ocean i 2001, planlægger næste år at ro 1.700 km fra Kina via Korea til Japan sammen sin gamle kinesiske romakker Sun Haibin for at fejre, at det er 20 år siden, de roede over Atlanterhavet.

Turen er inspireret af fortællingen om den kinesiske troldmand Xu Fu, som i 219f.k. blev sendt ud af den første kinesiske kejser (ham med terrakottakrigerne), for at finde elixiren til det evige liv.

Promovering af United World Colleges

Lige som i 2001 arbejder Christian Havrehed sammen med Ranum Efterskole for at skabe spændende indhold for elever og støtte op om United World Colleges, en gruppe af skoler, hvis formål er at fremme international forståelse, og som Kronprins Frederik er protector for i Danmark.

Christian Haverhed rejser derfor netop rundt i landet med sin oceanrobåd og laver PR for unge eventyrlysten 9., 10 eller 1.g elev, som kunne tænke dig at læse 2. og 3. g på en af de 18 UWC skoler rundt omkring i verden.

Christian hjalp vores egen Christian Petersen med hans Atlanterhavs projekt tilbage i 2005.

Kom ned i ASR mellem 12-14 og snak med Christian Havrehed og få ideer til DIN næste langtur. Klubben er vært for kaffe.

Covid-19

I dag lørdag d. 26.10.2020 har bestyrelsen modtaget meldingen om, at der er et klubmedlem som er testet positiv for Covid-19.

Bestyrelsen er informeret om navnet på den pågældende, men af GDPR mæssige hensyn og efter aftale ikke muligt for os at oplyse navnet.

Vores Covid-19 ramte klubkammerat har sidst været nede i klubben mandag d. 21.10.2020 eftermiddag samt aften. Vedkommende har benyttet: Klubstuen, WCer, omklædning.

Symptomerne hos den Covid-19 ramte er startet: Tirsdag d. 22.10.2020

Har du været i klubben i ovenstående tidsrum, og har været i nær kontakt med andre – defineret som under 1 meters afstand i mere end 15 minutter – bør du overveje at blive testet. Hvis du udviser symptomer skal du testes. Tal med din læge hvis du er i tvivl.

Du er altid velkommen til at kontakte formanden eller en fra bestyrelsen.

Vi skal alle have stort fokus på corona. Vi skal holde afstand, spritte af efter hver træning, Holde udstyr rent med sæbe og sprit. Også selvom det kan virke fjollet og anderledes. Vi skal alle hjælpe med at holde corona ude af vores klub, så vi kan blive ved med at have vores fantastiske klub og gode fællesskab. Husk vi er alle med til at hjælpe hinanden og gøre en forskel.

Klubben er blevet gjort rent to gange siden.

Brug meget gerne smittestop app.

På bestyrelsens vegne

Eske, formand

K1-teoriaften

Den 21. september kl. 18 er der K1-teoriaften:

Din mulighed for at få en række af de teoriunderskrifter, du skal bruge til korttursstyrmandsretten (K1) i ét hug.

PS: Underskrifter, du får i år, gælder også næste sæson. Kom frisk! Der er mulighed for kage, men garanti for masser af ny viden 🙂

Tilmelding på denne doodle: https://doodle.com/poll/hpcpw8i22xs9bqei

 

Hilsen Thomas Svendsen og Karen Svidt

Doodle til motion+ for september

Så er det tid til sved på panden igen! Doodle til motion+, hvor teknik og høj puls er i fokus. Alle er velkomne 🙂

https://doodle.com/poll/xxtgn2as9g29aq6v?fbclid=IwAR2wKYAKAoFmAfRuvqJfJ6kWLASGAYxkVeG4ziokigI5zTgO-6edj1IgaYY

– Thomas Svendsen