Generalforsamling VFF

Der afholdes generalforsamling i Velfærdsforeningen, VFF torsdag den 15. november 2018 kl. 17.00. VFF giver en øl eller vand til alle fremmødte, og der bliver arrangeret fællesbestilling af mad, så man ikke er sulten under ASRs ordinære generalforsamling kl. 19.00 samme aften.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

0. Øl, vand og bestilling af mad
1. Formalia:
1.a Valg af dirigent
1.b Valg af referent
1.c Konstatering af generalforsamlingens lovlighed
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger regnskab og beretning
4. Valg af:
4.a Formand
4.b Kasserer
4.c Menige medlemmer
4.d Suppleanter
4.e Revisor
4.f Revisorsuppleant
5. Behandling af indkomne forslag
6. Eventuelt

Forslag til behandling under pkt. 5 skal være VFFs bestyrelse i hænde senest syv dage før generalforsamlingen, dvs. senest den 8. november.

VFF er DIN forening, så støt op om din klub og kom glad!

6. oktober 2018: Husklargøring (med efterfølgende pubcrawl)

Så er det igen tid til husklargøring 🙂 Lørdag den 6. oktober kl. 10.00 er dagen, hvor vi giver det gamle klubhus en kærlig hånd. Der skal ordnes utætheder, ryddes op/ud, males bord/bænkesæt, gøres rent og meget mere. Dagen plejer at være hyggelig, så kom og vær med. Igen i år efterlyser jeg en kok til at stå for en god frokost til det hårdtarbejdende folk.

Efter dagens strabadser tager Jonas og Lasse over og inviterer alle de tørstige roere på pubcrawl. Bestyrelsen giver den første øl til dem, der hjælper til husklargøring 🙂

Tilmelding via doodle

Er du den nye VFF’er?!

Synes du, vi har verdens bedste roklub med et fantastisk socialt miljø, og vil du være med til at gøre den endnu bedre?
Så er VFF måske noget for dig.
VFF står for at arrangere årets fester og klubaftenerne og sørger for, at vi ikke går ned på øl og sodavand. Vi hygger og holder et møde umiddelbart inden hver fest, i dette bestyrelsesår har vi f.eks. haft fem møder. Hvert år er der desuden en julefrokost for afgående og aktuelle VFF’ere, hvor vi også hygger derudad.

Er du nysgerrig, har spørgsmål eller ønsker at stille op, så skriv til vffbest@asr.dk. Du er selvfølgelig også mere end velkommen til at hive fat i en af os!

Kom frisk til vores generalforsamling torsdag den 15. november kl. 17, hvor vi slutter af med fællesspisning, så vi er klar til ASRs GF kl. 19.
Vi glæder os til at høre fra dig og se så mange som muligt den 15/11!
// VFF (Malene, Xenia, Peter/Elgen, Morten Grøhn og Helene)