Visioner og mål

Nedenfor ses Aarhus Studenter Roklubs visioner og mål for klubbens udvikling. 
Visioner og mål er udarbejdet af bestyrelsen i januar 2023. 

Medlemstal:

 • Øge medlemstallet med 10% årligt de næste 5 år.

Daglig roning:

 • Vedligeholde nuværende niveau af ”hygge”-ture. Herunder sikre tilgang til f.eks. kaffe, tæpper og andet, der kan fremme sociale roture.
 • Opfordre til en inkluderende kultur, hvor ture f.eks. slås op på Rokort, så flere kan komme med.

Brabrand Rostadion:

 • 25 medlemmer ror mere end 30 km på Brabrand sø årligt.

Motion og kaproning:

 • Understøtte kaproning herunder universitetsroning og langdistancekaproning.
 • Deltage i mindst én kaproning årligt.
 • Understøtte motion+/torsdags-tons blandt andet ved DFfR-kursus om teori og planlægning af træning. Deltagere skal gerne repræsentere roere med interesse indenfor henholdsvis inrigger, outrigger og ergometer.

Langture:

 • Mindst fire klubarrangerede langture om året.
 • Én klubarrangeret langtur til udlandet om året.
 • Uddanne to L-styrmænd årligt. Have to aktive L-instruktører i klubben.

Kaniner og instruktion:

 • Fastholdelse af 50% af kaninerne fra første til anden sæson, f.eks. vha. et frivilligt buddy-system eller andre fastholdelsestiltag.
 • 80% af ”2. års kaniner” uddannes til K1-styrmænd i løbet af 1.-2. sæson.
 • Kaniner skal informeres om frivillighed, og hvilke situationer de forventes at bidrage til.
 • Uddanne 5% af klubbens medlemmer til instruktører årligt.

Klubhus:

 • Nyt klubhus i 2030.