Spilleklubaften 26/1 kl. 19

Årets første klubaften coming up!
Kom og spis og hyg og SPIL med dine rokammerater. Denne gang udvides klubaften til spilleaften efter maden, så støv dine gamle, sjove spil af og slæb dem med i klubben.
Maden er som sædvanlig kl. 19 og koster 30 kr.
Uendelige mængder karma til kokken!
Håber vi ses til mad og en dyst! Tilmelding på doodle.
/VFF

Juleklip

D. 24 nov. slår vi klubaften sammen med juleklip! vi starter fra kl 16 og man må hellere end gerne selv medbringe gamle plakater eller andet man synes det kunne være sjovt at flette julehjerter af grin-humørikon eller skal vi nok sørge for papir i regnbuens farver.
Vi skal have lavet det vildeste pynt til julefrokosten (d. 5 dec.) og juledekorationer! kom og være med! der vil være voldsom Glögg, masser af æbleskiver og julestemning uden lige!

Om Aarhus Studenter Roklubs ordinære generalforsamling d. 12. november kl. 19.00

Kære Alle

På torsdag d. 12. november løber Aarhus Studenter Roklubs ordinære generalforsamling af stablen – hermed følger et par “nice-to-know”-oplysninger i den forbindelse.

 1. Vi forsøger som nævnt at få opdateret vores vedtægter. For at dette kan ske på den, for medlemmerne, nemmeste måde opfordrer bestyrelsen til at man som medlem har gjort følgende:
  1. Man har læst forslagene til vedtægtsændringerne og har overvejet hvad man vil stemme til hvert enkelt forslag
  2. Man indhenter en fuldmagt fra et medlem, som ikke kan være til stede torsdag d. 12, men som alligevel ønsker at give mandat til at stemme – Fuldmagten er vedhæftet dette indlæg – denne skal præsenteres  med dato og underskrift fra det repræsenterede medlem til bestyrelsen inden generalforsamlingens start, så beslutningsdygtigheden kan konstateres umiddelbart herefter.
  3. Det er kun muligt for hvert medlem at bære én fuldmagt fra et andet medlem.
 2. Det er på selve generalforsamlingen ikke muligt at stille ændringsforslag til vedtægtsændringerne – derfor er det alene ændringsforslag som er stillet inden fristens udløb mandag d. 2. november, samt bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, der stemmes om.
 3. Bestyrelsen gør opmærksom på, at antallet af forslag til vedtægtsændringer er omfattende, hvorfor generalforsamlingen 2015 må påregnes at tage længere tid end normalt. Bestyrelsen vil gøre sit yderste for at generalforsamlingen forløber så hurtigt og effektivt som muligt. Som medlem kan medhjælpe til dette ved følgende:
  1. Hvis man er uenig i en vedtægtsændring eller hvis man stillet et ændringforslag, kan man med fordel opsummere sin motivation for eget ændringsforslag eller imod forslaget stillet af bestyrelsen, i en motivation som ikke varer længere end ét minut.
 4. For at vedtægtsændringerne kan træde i kraft umiddelbart efter generalforsamlingen, skal der være minimum 75 medlemmer til stede eller repræsenteret ved fuldmagt – bestyrelsen vil endnu engang opfordre alle deltagende til at medbringe én fuldmagt hver.

Bestyrelsen glæder sig til at se så mange som muligt af Aarhus Studenter Roklubs medlemmer til en generalforsamling, hvor der virkelig er mulighed for at vedtage stærke vedtægtsændringer, og derved kvalificere og modernisere klubbens fundament yderligere.

Vel mødt!

Bestyrelsen

Stemmefuldmagt

Generalforsamling i VFF

Som traditionerne og vedtægterne foreskriver afholdes der generalforsamling torsdag den 12. november 2015 kl. 17.00. VFF giver en øl eller vand til alle fremmødte og der bliver arrangeret fællesbestilling af mad, så man ikke er sulten under ASR’s ordinære generalforsamling kl. 19.00 samme aften.

Dagsorden:
0. Øl, vand og bestilling af mad
1. Formalia:
1.a Valg af dirigent
1.b Valg af referent
1.c Konstatering af generalforsamlingens lovlighed
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren fremlægget regnskab og beretning
4. Valg af:
4.a Formand
4.b Kasserer
4.c Meninge medlemmer
4.d Suppleanter
4.e Revisor
4.f Revisorsuppleant
5. Behandling af indkome forslag
6. Eventuelt

Forslag til behandling under pkt. 5 skal være VFFs bestyrelse i hænde senest syv dage før generalforsamlingen, dvs. senest den 5. november.

Vi ses 🙂

Tilmelding til julefrokosten

Traditionen tro vil der efter generalforsamlingen i ASR være tilmelding til årets julefrokost lørdag d. 5. december.

Det vil i år ske ved lodtrækning, så når VFFs generalforsamling er slut, vil der blive sat en skål frem hvor man kan lægge en seddel i. På sedlen skal der ud over fuldt navn fremgå en prioriteret liste over hvilket hold man ønsker at være på. Det er som altid tilladt at tage en seddel med for en rokammerat, men sørg for at have styr på hold-prioriteterne. Når generalforsamlingen i ASR slutter vil VFF trække lod blandt alle sedlerne og fordele de tilmeldte på hold.

Holdene i år er:

 • Rydning af bådhal
 • Oppyntning
 • Madlavning
 • Bar
 • Opvask
 • Oprydning søndag

Vi glæder os til at feste med jer 🙂

VFF Generalforsamling 2015

Som traditionerne og vedtægterne foreskriver afholdes der generalforsamling torsdag den 12. november 2015 kl. 17.00. VFF giver en øl eller vand til alle fremmødte og der bliver arrangeret fællesbestilling af mad, så man ikke er sulten under ASR’s ordinære generalforsamling kl. 19.00 samme aften.
Dagsorden:
0. Øl, vand og bestilling af mad
1. Formalia:
1.a Valg af dirigent
1.b Valg af referent
1.c Konstatering af generalforsamlingens lovlighed
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren fremlægget regnskab og beretning
4. Valg af:
4.a Formand
4.b Kasserer
4.c Meninge medlemmer
4.d Suppleanter
4.e Revisor
4.f Revisorsuppleant
5. Behandling af indkome forslag
6. Eventuelt
Forslag til behandling under pkt. 5 skal være VFFs bestyrelse i hænde senest syv dage før generalforsamlingen, dvs. senest den 5. november.
Vi ses 🙂