Hvem er vi i ASR?

Aarhus Studenter Roklub er en klub for alle over 18 år, der har lyst til at ro og indgå i et unikt fællesskab. Vi har til huse på Aarhus Havn og har derudover adgang til Brabrand Rostadion.
Cirka halvdelen af vores medlemmer er studerende, og det er altså ikke et krav for at være med, at man skal studere, selvom vores navn kunne tyde på det – det er et levn fra klubbens stiftelse i 1942.

Vi er en meget aktiv klub. I 2021-23 blev der eksempelvist roet omkring 60-75.000 km om året. Disse var fordelt på halvdelen i det daglige rofarvand, knap en tredjedel på langture samt en mindre del på Brabrand Rostadion og vinterroning.

Den officielle rosæson går fra standerhejsning ved skift til sommertid til standerstrygning ved skift til vintertid, men under de rette forbehold er det også muligt at ro om vinteren. Her har vi også andre aktiviteter, for eksempel ergometerroning og svømning, og tradition for mange spontane sociale arrangementer som biografklub og hyggeaftner lever hele året rundt. Desuden er der weekender med klargøring af bådene til næste sæson hen over vinteren.

Som medlem af ASR får man selvfølgelig mulighed for at ro i alle vores bådtyper, adgang til de mange sociale arrangementer, udflugter, fællesspisninger, sommerferielangture og meget mere. Men man selvfølgelig også adgang til alle vores faciliteter på Aarhus havn og Brabrand Rostadion. Derudover er der i vinterhalvåret arrangeret gratis adgang til svømmestadion på Ingerslev Boulevard en gang i ugen. Se alle vores aktiviteter her.
Hvis man har lyst, er der også mulighed for at videreuddanne sig indenfor rosporten, få styrmandsrettigheder og eventuelt selv blive instruktør. 

Aarhus Studenter Roklub er en idrætsklub funderet på en enkel foreningsstruktur med bestyrelse, udvalg og andre poster. Al arbejdskraft er frivillig, og vi lægger stor vægt på, at vi skal have det godt sammen i klubben – det er drivkraften for det frivillige arbejde. Derfor lægger vi også vægt på, at alle medlemmer giver deres bidrag til foreningsarbejdet på én eller anden måde – for kun derved kan vi opretholde de gode traditioner i klubben.

Vi har omkring 200 medlemmer og optager nye medlemmer hele året, men instruktionen foregår primært om foråret. Der ingen krav for at blive optaget i klubben, udover at man skal være over 18 år og kunne svømme.

Læs mere om, hvordan du kommer med her.

Faciliteter 

I vores klubhus på Aarhus havn har vi en klubstue med køkken, omklædningsfaciliteter med sauna og bad, mulighed for grill og fællesspisning og samt en håndfuld ergometre Derudover har vi to bådhaller med tilhørende værksted. 
På havnen har vi primært inriggere, både fire-åres og to-åres, men vi har også et udvalg af coastalbåde. Læs mere om vores materiel her. 

Brabrand Rostadion deler vi med de andre roklubber i Aarhus. Her har vi en række scullere stående. Derudover er der adgang til de fælles træningsfaciliteter, omklædning, sauna, ergometertræning, køkken og fællesområder.