Hvem er vi i ASR?

 

 

 

 

 

 

 

Aarhus Studenter Roklub (ASR) har til huse på Aarhus Havn og ror til daglig på Aarhus Bugt og Brabrand Sø. ASR blev stiftet i 1942 og er en af fem roklubber i Aarhus. Klubben har ca. 250 medlemmer, heraf er halvdelen studerende; man behøver dog ikke at være studerende for at være medlem. Vi er en meget aktiv klub. I 2010-12 blev der således roet omkring 55-75.000 km om året. Disse var fordelt på halvdelen i det daglige rofarvand, knap 1/3 på langture samt en mindre del på Brabrand Rostadion og vinterroning. Det er en roaktivitet i den høje ende, sammenlignet med andre klubber.

Den officielle sæson går fra standerhejsning til standerstrygning, men der er også både på vandet om vinteren. At ro om vinteren kræver, at man har en erfaren roer med (en med Langtursret) og at man er særlig opmærksom på vejrforholdene. Men om vinteren tilbydes der også andre aktiviteter, så der er ingen grund til at gå i hi. Der er ergometerroning, volleyball og svømning og der er desuden tradition for mange spontane sociale arrangementer som biografklub og hyggeaftner. Desuden går vintermånederne med klargøring af bådene til næste sæson. Dette kræver en del slibning og lakering. Det er en del af betingelserne for medlemskabet at deltage i vinterklargøringen, som normalt strækker sig over én weekend.

Aarhus Studenter Roklub er samtidig en idrætsklub funderet på en enkel foreningsstruktur med bestyrelse, udvalg og andre poster. Al arbejdskraft er frivillig, og vi lægger stor vægt på, at vi skal have det godt sammen i klubben – det er drivkraften for det frivillige arbejde. Derfor lægger vi også vægt på, at alle medlemmer giver deres bidrag til foreningsarbejdet på én eller anden måde – for kun derved kan vi opretholde de gode traditioner i klubben og lade ”ASR-ånden” leve!