Generalforsamling 2020

Torsdag d. 12. november 2020 kl. 19.00 afholder vi ordinær generalforsamling i ASR på zoom. Find link i ASR-nyt.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne er:

0. Formalia:
0.a Valg af dirigent
0.b Valg af referent
0.c Konstatering af generalforsamlingens lovlighed

1. Aflæggelse af beretning
2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
3. Indkomne forslag
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af formand
6. Valg af kasserer
7. Valg af 7-9 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af to revisorer
9. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. tirsdag d. 03. november 2017.

Vel mødt!

Program for aftenen:
I. Generalforsamling i Aarhus Studenter Roklubs Støtteforening
Dagsorden ifølge støtteforeningens vedtægter.

II. Generalforsamling i Aarhus Studenter Roklub

På baggrund af covid-19 afholder vi i år generalforsamling på zoom. Vi har valgt at gøre dette af hensyn til de af vores medlemmer som gerne vil være med men på samme tid er i risiko gruppen. Vi håber at så mange medlemmer vil støtte op om dette. Man kan downloade en zoom klient fra https://zoom.us/download

zoom link er fjernet fra websiden for at øge sikkerheden. Kan man ikke finde sin ASR-nyt mail kan man skrive til formand@asr.dk og få tilsendt link.

 

 

Åben båd fra 12-14, lørdag d. 3.10.2020.

Dansker i robåd fra Kina til Japan, besøger Aarhus, lørdag den 3. oktober

Christian Havrehed der var den første dansker til at ro over et ocean i 2001, planlægger næste år at ro 1.700 km fra Kina via Korea til Japan sammen sin gamle kinesiske romakker Sun Haibin for at fejre, at det er 20 år siden, de roede over Atlanterhavet.

Turen er inspireret af fortællingen om den kinesiske troldmand Xu Fu, som i 219f.k. blev sendt ud af den første kinesiske kejser (ham med terrakottakrigerne), for at finde elixiren til det evige liv.

Promovering af United World Colleges

Lige som i 2001 arbejder Christian Havrehed sammen med Ranum Efterskole for at skabe spændende indhold for elever og støtte op om United World Colleges, en gruppe af skoler, hvis formål er at fremme international forståelse, og som Kronprins Frederik er protector for i Danmark.

Christian Haverhed rejser derfor netop rundt i landet med sin oceanrobåd og laver PR for unge eventyrlysten 9., 10 eller 1.g elev, som kunne tænke dig at læse 2. og 3. g på en af de 18 UWC skoler rundt omkring i verden.

Christian hjalp vores egen Christian Petersen med hans Atlanterhavs projekt tilbage i 2005.

Kom ned i ASR mellem 12-14 og snak med Christian Havrehed og få ideer til DIN næste langtur. Klubben er vært for kaffe.