Den ny kanal

Den ny kanal mellem FTL-havnen (os) og Navitas vil stoppe med at pumpe vand væk fra d. 25/8. Det betyder at der langsomt kommer vand i denne kanal.

Det er IKKE tilladt at ro på dette stykke før bestyrelsen har haft mulighed for at se på forhold osv. Det vil være et punkt til næste møde.

VM Test Event i Århusbugten

Der vil være VM prøve sejlas i Aarhusbugten ude ved Egå og uden for vores havn. Der er mange både og der vil være ekstra både i Århus havn. De er ved at lægge baner netop nu. Jeg skal gøre ALLE opmærksom på at vigereglerne er anderledes når en sejlbåd er i konkurrence. Derfor robåde viger for alle sejlbåde som er med i konkurrencen. Det burde være muligt at ro forbi Egå hvis man er opmærksom. Uden for baner og i havnen gælder normale regler. Vær opmærksom. Mange gæster kender ikke robåde af vores størrelse. Stævnet slutter d. 13 august.

Info møde om nyt klubhus

Vi er nu kommet så langt at vi gerne vil vise de tegninger og planer vi har for et nyt klubhus. Det gør vi tirsdag d. 13 juni kl. 19.30 efter fællesroning.

Vi vil vise tegninger, fortælle om udtrykket og tage mod forslag og spørgsmål fra ASRs medlemmer. Vi vil også gerne bede alle som har lyst og/eller viden omkring

byggesager om at give klubben en hånd i genhusnings udvalget. Her vil man have mulighed for at bidrage med viden og energi.