Generalforsamling i ASR

Torsdag d. 10. november 2016 kl. 19.00 afholder vi ordinær generalforsamling i ASR på Fiskerivej 7 i klubhuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne er:

0. Formalia:
0.a Valg af dirigent
0.b Valg af referent
0.c Konstatering af generalforsamlingens lovlighed

1. Aflæggelse af beretning
2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
3. Indkomne forslag
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af formand
6. Valg af kasserer
7. Valg af 7-9 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af to revisorer
9. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. tirsdag d. 1. november 2015.

Vel mødt!

Program for aftenen:
I. Generalforsamling i Aarhus Studenter Roklubs Støtteforening
Dagsorden ifølge støtteforeningens vedtægter.

II. Generalforsamling i Aarhus Studenter Roklub

 

Vinterklargøring

Vinterklargøring går ud på at vi laver vedligehold, reparerer små og store skader og slid på vores både henover vinteren. Bådene vil så stå som nye ved standerhejsning 2017.

At lave vinterklargøring er en obligatorisk del af at være i klubben – gør-det-selv er forudsætning for, at ASR kan være en billig roklub … samtidig med den bedste! For dem med færrest km (ingen præcis grænse – holdene fyldes op ‘fra oven’ af km-listen indtil det nødvendige antal deltagere er nået) er deltagelse frivillig; Dvs har du roet mere end typisk 50 km, er der sandsynlighed for at få tildelt en tilfældig weekend, hvis man ikke selv melder sig på. Undtaget er også bestyrelsesmedlemmer og dem som ønsker at vedligeholde outrigger/Brabrand-både i stedet. – Men har ofte set medlemmer som deltager alligevel. 🙂

Kort fortalt plan: Onsdag vaskes bådende grundigt, fredagen køre man bådene over i Aarhus Roklub, hvor vi har et opvarmet fælles værksted og lakeringsrum. Lørdag sliber man lak og reparer småting, samt første gang lak. Søndag som regel to gange lak – dog kan der forekomme reparationer også den dag. Samtidig er det selvfølgelig vigtigt at få rigelig kage, kaffe og god frokost – klubben giver et bidrag på kr. 30,- pr. person til dette…. Tirsdag skal bådene hentes hjem, det skal ske inden kl. 17.00!

Skriv jer på her: http://www.asr.dk/medlemmer/

ASR t-shirts/trøjer i uld

Trykning af de bestilte trøjer i merino-kvalitet fra Dilling er i gang (34 stk. blev det til), forventes færdige i uge 43. Levering/udlevering snarest derefter – aftales nærmere.  Så kan efterår/vinter godt komme an!  🙂

Mvh. Simon

Overbevisende sejr til Århus Roklub i årets ÅVM

Resultatet af årets ÅVM blev en sikker sejr til Århus Roklub i 4 åres inrigger. ASR tog andenpladsen med en herre 2 åres inrigger, mens 3. pladsen blev taget af en mixbåd med deltagere fra både AR og ASR. I sidstnævnte båd mente de at have over 200års roerfaring tilsammen, hvilket må siges at være ganske imponerende. Imponerende var det også at AR stillede med en kanin i 2’er coastal som kun havde en enkelt måneds erfaring.

Vi savnede ARA, men ellers forløb aftenen fornøjeligt med passende venskablig tålmodighed med de debuterende arrangører 🙂

Resultaterne kan ses nedenfor

aavm2016resultater

Ergometerinstruktion

Er du konkurrencemenneske?
Ka’ du lide intensiv træning med høj puls?
Vil du ro med og mod de “rigtige roere” til vinter?
VIl du lære “det gode rotag”, så du er klar til at komme på vandet til foråret?

Vi lærer dig på 4 uger den grundlæggende roteknik, så du kan ergometertræne på lige fod med vore øvrige medlemmer hele vinteren. I træningen lægger vi vægt på god teknik, “tons” og høj forbrænding, samt (frivillig) deltagelse i vinterens holdkonkurrence, 8’er GP. Samtidig tilbyder vi et godt socialt klubliv med fællesspisning efter træning én gang om ugen, fredagssvømning og efterfølgende fredagsøl, fester osv.

Vi starter instruktion onsdag d. 21. september kl. 18.00. Fra uge 43 tilbyder vi ergometertræning samt adgang til mindre styrketræningsrum hver mandag og onsdag og svømning hver fredag.

Når foråret kommer, flytter vi instruktionen ud i bådene – enten på havnen eller på Brabrandsøen.

Forudgående kendskab til roning er ingen forudsætning, og alle er velkomne uanset nuværende form!

Kontingent:
Første halvår: Studerende 625, øvrige 850,-.
Herefter pr. år: Studerende 1250,- øvrige 1700,-.

Læs mere om Aarhus Studenter Roklub på asr.dk

Tilmelding nødvendig – skriv til instruktionschef@asr.dk

Århus Venskabsmatch (ÅVM) 2016

I år arrangerer ASR den kaproning som ARA normalt har haft i juni; en både hyggelig og hård dyst mellem de lokale klubber på ca. 12 km. Der roes fra Træskibshavnen og nordpå med en eller flere vendepunkter, og tidtagning som korrigeres for besætningens køn/alder/kanindeltagere samt bådtype (2’er hhv. 4’er; og coastal kan deltage – muligvis ikke direkte konkurrence m. inrigger). Det er altså bestemt intet krav at man har flere sæsoners erfaring: Alle unge, ældre, kaniner, hurtige, langsomme osv. er velkomne.
Tilmeldingsfrist til løbet man. 19/9 kl. 17, men sørg hellere for at få aftalt hold så der kan trænes lidt i bedre tid! 🙂
På doodle.com/poll/hnupde9pwi2qs3kw
Eller send en mail til aktivitetschef@asr.dk hvis I vil tilmelde et færdigt hold…
Kl. ca. 17:45 Starter første båd – og de efterfølgende med 2 min. interval
Kl. 20.00 Præmieoverrækkelse
ASR byder på forfriskninger efter løbet.
Mvh. udvalget Eva Rokkjær, Marie Lukassen, Martin Skovsgaard, Jacob Blom, Simon Kvindal

Materielkursus

På opfordring afholdes endnu et materielkursus, denne gang d. 13. og 14. september.

Der er max. 6 deltagere pr. dag, og af hensyn til planlægningen bedes man skrive sig på Doodle senest d. 10. september. Vi vil herefter melde tilbage, hvem der er på hvilken dag.

Husk madpakke!

Materielforvalteren og Instruktionschefen

 

 

K1-dag med teorikursus

Der afholdes K1-dag d. 14. august med start kl. 13. Dagen er et tilbud til alle, der ønsker at opnå styrmandsret. For årets kaniner gælder det, at man skal have roet 150 km. for at påbegynde indsamling af K1-underskrifter.

Der tilbydes teorikursus på dagen samt visse praktiske underskrifter. Det afgøres på dagen, hvilke underskrifter, der kan opnås, da det afhænger af fremmødet og vejret.

Det anbefales, at man forud for K1-dagen har læst K1-mappen, der findes i klubben samt her.

/Instruktionschefen