Brabrand Rostadion

Den første cykeltur til Babrand Rostadion er den længste 🙂
Brabrand-stien kan følges lige til huset – slet ikke til at overse. Dog er der intet lys på selve stien, så tag lygter med og hold øjne/øre åbne (eller tag silkeborgvej)

Brabrand Rostadion er en fælles facilitet for alle roklubber i Aarhus. Den ligger i det nordvestlige hjørne af Brabrandsøen. Fra stadion er der mulighed for at ro på en 2000 meter bane, som strækker sig over næsten hele søens længde. Søen er særdeles velegnet til roning i outrigger.

ASR har cirka 10 både – typen kaldes “outriggere” – på Rostadion, fra single til 4’ere. De står til rådighed for alle medlemmer med scullerret på lige fod med bådene på havnen. Der gælder dog nogle specifikke regler for disse og for “trafikken” på søen, så har du ikke været der før, så kontakt den Brabrand ansvarlige eller et andet medlem, der jævnligt ror på søen.

På Brabrand Rostadion er der også et motionsrum med roergometer, diverse vægte til styrketræning, sauna, samt et glimrende køkken.

Adgang til Rostadion har sit eget nøglebrik-system. Læs mere her rostadion.dk/nogle eller kontakt den Brabrand ansvarlige. En nøglebrik koster 150 kr. i anskaffelse og derefter 125 kr. om året. Alle som benytter rostadion jævnligt opfordres til at anskaffe en nøglebrik, da indtægterne herfra går til rengøring af rostadion.

ASR program vinter 2023/24

Aktiviteter om sommeren

Outriggerne er lette både designet til fart og kaproning, så roning på Søen foregår som regel med lidt gas på, højere puls og fokus på roteknikken.

I sommerhalvåret er fællestræning på Brabrand Sø mandag og onsdag kl. 17:30 (tidligere af hensyn til dagslyset, når vinteren nærmer sig) og lørdag kl. 9:00. Man skal tilmelde sig senest aftenen før, så deltagere/både kan matches og fordeles.

Efter den nødvendige instruktion kan man også ro alene, eller lave egne aftaler og frit tage på Søen når man vil.

Aktiviteter om vinteren

Om vinteren er der fællestræning i ergometer på Brabrand rostadion mandag kl. 19, onsdag kl. 17:30 og lørdag kl. 11.De fleste ror her med i et bestemt program med varierende intensitet, og man ror i takt ligesom i en båd. Til de fælles træninger er der ligesom om sommeren tilmelding, så programmer kan tilpasses på forhånd.

Om onsdagen er der fællesspisning efter træningen, og der er derfor ofte mange tilmeldte denne dag. Ergometerroning om vinteren er en god mulighed for at holde både roningen og det sociale ved lige, når vejret ikke er velegnet til at ro på vandet.

Vil man heller ro sit eget program på ergometer eller ro på et andet tidspunkt, er man også meget velkommen til det. Træningsfaciliteterne er tilgængelige hele året rundt, hvis man har en nøglebrik.

Er man en lille smule konkurrencepræget deltager vi i 8GP, der er en ergometerkonkurrence bestående af månedlige stafetter, som roes hjemme i de enkelte klubber over vinteren.

Ligesom på havnen skal bådene på Brabrand også vedligeholdes, og der arrangeres derfor bådvedligehold om vinteren.

Mangler man inspiration til roprogrammer så kan programmerne vi brugte vinteren 2022-2023 ses her: ASR program vinter 2022/23.

Brabrand Rostadions historie

Alle, som roer sculler på havnen, véd, at det alt for ofte ikke er muligt – eller kun meget lidt sjovt, at ro på bugten … Det kunne de også fortælle i ’30erne, hvor der i Aarhus Roklub opstod et ønske blandt kaproerne om nogle bedre træningsfaciliteter for outriggere. Brabrand Sø lige uden for Aarhus var helt klar et naturligt sted at anlægge en rigtig kapronings-bane.

I slutningen af 30’erne byggede således både Aarhus Roklub og det ny-stiftede ARA hver et primitivt hus ved søen, og den første kaproningsaktivitet kom i gang.

Efter krigen, hvor bl.a. ASR var kommet til, var interessen for Brabrand ikke minsket. Med et ønske om en jysk udgave af Bagsværd Sø, gik klubberne sammen om at bygge et fælles, moderne kaproningsanlæg. I 1952 kunne man indvie Brabrand Rostadion. I årerne derefter kunne Aarhusianske roere fremvise flotte resultater ved både danske og internationale mesterskaber. Søen blev endvidere skueplads for den prestigefyldte “Brabrand Regatta”, der idag er en saga blot.

I 1975 blev huset istandsat og udvidet. I 1978 overtog kommunen faciliteterne og dermed det økonomiske ansvar. Udover de fem roklubber har tre kajak klubber og et fritidshjem glæde af faciliterne. Der blev etableret nyt klubhus i 2010, som vi nyder meget glæde af.

En mere udførlig historie kan læses på rostadion.dk/historie.