Brabrand Rostadion

Brabrand Rostadion er en fælles facilitet for alle roklubber i Aarhus. Den ligger i det nordvestlige hjørne af Brabrandsøen, mellem Brabrand-stien og søen, ca. 7 km fra Aarhus centrum. Fra stadion er der mulighed for at ro på en 2000 meter bane, som strækker sig over næsten hele søens længde. Søen er særdeles velegnet til roning i outrigger.

ASR har udstationeret 6-7 outriggere (fra 1x til 8+) i rocentret. Disse både står til rådighed for alle medlemmer med scullerret på ligefod med bådene på havnen. Der gælder dog nogle specifikke regler på søen, så har du ikke været der før, så kontakt Kaproningschefen eller et andet medlem, der jævnligt ror på søen.

Adressen er:
Brabrand Rostadion
Vandværksvej 14
8220 Brabrand
Tlf: 86260298

 

Otter Grand Prix (8GP)

ASR har siden 1999 stillet med et hold til DFfR’s landsdækkende motionsturnering 8/4 – Grand Prix. Om vinteren foregår det i hold på otte roere, der med ét ergometer dyster mod andre hold i forskellige discipliner. Se mere på kap.asr.dk/konkurrencer

I 2012 blev sommer-turneringen aflyst pga. manglende tilmelding.

I 2011 blev 4GP afviklet efter et “duel”-format, hvor man gennem 3-5 eliminationsløb – roet indenfor 1-2 timer – fandt dagens vinder.

Tidligere bestod Otter Grand Prix om sommeren af et hold på otte roere, der hver skal ro to løb ved hver regatta. I første omgang ror to roere i hver deres singlesculler (1x), to roere ror i en dobbeltsculler (2x) og fire roere ror i en firer med styrmand (4+). I anden kaproning ror alle sammen i en otter med styrmand (8+). En tilsvarende sammensætning fandtes

Grand Prix’et afvikles om sommeren over tre runder udvalgte steder i landet, og det samlede antal point giver placeringen i divisionen. Et hold kan ikke tage sin placering i vinterturneringen med til sommerturneringen og omvendt – de er to af hinanden uafhængige konkurrencer.

 

Brabrand om vinteren – ergometerroning og styrketræning

Brabrand Rostadion har også noget at byde på om vinteren. Et motionsrum med roergometer, diverse vægte til styrketræning, sauna, samt et glimrende køkken.

Træningsfaciliterne står til fri benyttelse hele året, men bliver flitigst brugt i vinter halvåret. Her er der mulighed for at træne målrettet eller blot (forsøge) at holde formen. Se i kalenderen her på hjemmesiden, hvornår ASR har reserveret motionsrummet.

Til vinterroning på Brabrand har vi afsat færre både. Hvilke både, det drejer sig om, bekendtgøres ved opslag i centret. De andre både er rigget af pga. pladsmangel. For at må vinterro i singlesculler skal man have scullerret, være iført svømmevest og der skal være min. to både på vandet ad gangen.

Lidt historie

Alle, som roer sculler på havnen, véd, at det alt for ofte ikke er muligt – eller kun meget lidt sjovt, at ro på bugten … Det kunne de også fortælle i ’30erne, hvor der i Aarhus Roklub opstod et ønske blandt kaproerne om nogle bedre træningsfaciliteter for outriggere. Brabrand Sø lige uden for Aarhus var helt klar et naturligt sted at anlægge en rigtig kapronings-bane.

I slutningen af 30’erne byggede således både Aarhus Roklub og det ny-stiftede ARA hver et primitivt hus ved søen, og den første kaproningsaktivitet kom i gang.

Efter krigen, hvor bl.a. ASR var kommet til, var interessen for Brabrand ikke minsket. Med et ønske om en jysk udgave af Bagsværd Sø, gik klubberne sammen om at bygge et fælles, moderne kaproningsanlæg. I 1952 kunne man indvie Brabrand Rostadion. I årerne derefter kunne Aarhusianske roere fremvise flotte resultater ved både danske og internationale mesterskaber. Søen blev endvidere skueplads for den prestigefyldte “Brabrand Regatta”, der idag er en saga blot.

I 1975 blev huset istandsat og udvidet. I 1978 overtog kommunen faciliteterne og dermed det økonomiske ansvar. Udover de fem roklubber har tre kajak klubber og et fritidshjem glæde af faciliterne. Der blev etableret nyt klubhus i 2010, som vi nyder meget glæde af.

Brabrand Sø

Brabrand Søen er en naturlig lavvandet næringsrig sø, beligende i Aarhus Ådal. Efter den sidste istid for ca 10.000 år siden var Aarhus Ådal en lavvandet fjord. Grundet landhævning og sedimetering af udvasket materiale blev søen dannet. For ca. hundrede år siden gik søen ca. 1 km længere vest på, vandet var klart og bunden fyldt med bundvegetation. Grundet en voldsom tilførsel af materiale som følge af intens landbrug i efterkrigstiden, herunder udretning af åer og vandstandssænkning, er søen langsomt blevet fyldt op. Gennemsnitsdybden i søen er ca 1 meter. I 80’erne begyndte man at skrabe mudder af bunden, hvilket fjernede en forestående trussel i form af tilvoksning.

Det er ikke kun roere, som har glæde af søen. Søen har et meget rigt fulgeliv, som gør den meget interessant for ornitologer. Brabrandstien, som går hele vejen rundt om søen, bliver fligtigt brugt af forskellige naturnydere og motionister.

Brugerudvalget

Brugerudvalget ved Brabrand Rostadion består af repræsentanter fra de forskellige roklubber og kajakklubber som deles om faciliteterne.