Vejr og vind, dagligt rofarvand

Vejrudsigt og aktuelle observationer om farvandet

Udstrækning

Daglig roning foregår både på Aarhus Bugt og på Brabrandsøen. Vores daglige rofarvand strækker sig fra Norsminde i syd over Kalø Vig i nord til Molshoved i øst. I vinterperioden er der kun åbent for vinterroning fra Aarhus Havn til Studstrup og i begrænset omfang på Brabrand Sø. Det må kun foregå i roligt vejr og der er kun få både til rådighed. Rochefen og Langturschefen bekendtgør ved opslag i klubben, hvornår der må roes i de forskellige farvande.

rofarvand

Vores daglige rofarvand. Google Maps

Farvandet med K1-2-3 inddelinger, sten, lavvand og andre interessepunkter indtegnet.

aarhus havn

Aarhus Havn. Google Maps

Små havne i vores daglige rofarvand

Aarhus Havn

Korttursstyrmandsretten giver dig mulighed for at arrangere ture indenfor det daglige K1 rofarvand. Dvs. strækningen fra Havnen til Hestehaven. Strækningen kan ses på det store søkort i opholdsstuen.

ASR-Vejlby Hage (12 km t/r)

Strækningen er velkendt for alle ASR-roere.

Der er anbragt forholdsvis mange små “bundgarn”, som kun er afmærket med en stage med flag. Ellers skal man være opmærksom på sten ved Åkrogen og huske, at pynten ved Vejlby Hage fortsætter et godt stykke ud under vandet. Bunden er stenet, så man skal ikke gå for tæt på ved lavvande.

Egå Marina (15 km t/r)

Er første mulighed for at lægge til i en havn. Som robåd skal man benytte den nordlige indsejling, og såfremt man ønsker at fortøje ved HEl Rosports pontoner, skal det foregå på ydersideme, hvor flydepontonemes pæle er “i vejen”.

Såfremt du finder det vanskeligt, at lægge til på ydersiden, kan du godt – sådan som roklubben selv gør – lægge til imellem de to pontoner. Men så skal båden bagefter trækkes over på den anden side.

egaa marina

Egå Marina. Google Maps

Skæring Bugt

Skæring Bugt er lavvandet og lidt stenet, så man er nødt til at holde en vis afstand fra kysten. Da kysten samtidig er forholdsvis lav, er der ikke megen læ for de fremherskende vestenvinde. De gule spidstønder med kryds afmærker det såkaldte Koraldyb, hvor man efter krigen dumpede store mængder ammunition. l den nordlige del af bugten er der meget lavvandet, så forsigtighed tilrådes.

Skæring Hede

Skæring Hede lige syd for Studstrup er et yndet udflugtsmål med fine landgangsmuligheder.

Studstrup (25 km t/r)

Studstrup Havn kan byde på diverse havnefaciliteter – incl. sejlklubbens klublokale, som vi kan benytte. Studstrupværkets knap 200 m høje skorsten kan ses over hele bugten.

studstrup havn

Studstrup Havn. Google Maps

Studstrup – Vosnæs

Bugten er beskyttet af skov, og byder på flere udmærkede landgangsmuligheder.

Skrænten ved Vosnæs

Skrænten er skovklædt på toppen og meget dekorativ, men stenet og derfor komplet uegnet til landgang. Lige rundt om pynten (39 km. t/r) er der lavvandet med en udmærket strand. Herfra kan man gå en tur op i skoven på skrænten.

Ugelbølle Hoved (42 km t/r)

Ugelbølle Hoved (Rosenholm Bådelaug) er det yderste af ASR’s daglige rofarvand. Grænsen blev i sin tid udvidet hertil for at undgå våde fødder. Der er her en lang bro ud i det lave vand. Endvidere er der borde og bænke samt toilet.

Bugten mellem Vosnæs Skrænt og Ugelbølle Hoved er meget lavvandet og stenet. Så ro direkte fra skrænten til broen!
nordsminde

Nordsminde Havn. Google Maps

Nappedam baadelaug

Nappedam Bådelaug. Google Maps

Skoedshoved bro

Skødshoved Bro Jollehavn. Google Maps

Syd for Århus Havn

Fra Århus til Norsminde havn er der kun ét sted med sten man skal være særlig opmærksom på, ved Mariendal Strand (mellem Ajstrup og Fløjstrup) – De ligger mellem ca. 100 og 250 m fra kysten, så man skal lægge sig tæt på kysten når man passerer stedet.

Jf. farvandet med K1-2-3 inddelinger, sten, lavvand og andre interessepunkter indtegnet.

GPS punkter:

Sten 1 : N56° 02.979′ E10° 16.329′
TW/N : N56° 02.913′ E10° 16.357′
Sten 3 : N56° 02.818′ E10° 16.486′
Sten 3,1 : N56° 02.800′ E10° 16.466′
TW/s1 : N56° 02.751′ E10° 16.438′
TW/2 : N56° 02.748′ E10° 16.438′