Bestyrelsen

Bestyrelsen 2019-20 består af nedenstående medlemmer. Kontakt gerne det ansvarshavende bestyrelsesmedlem, hvis du har spørgsmål eller kommentarer. Hver post har et udvalg under sig. Kontakt ansvarlig for flere informationer.

 

Formand:
Eske Christiansen
Formand(a)asr.dk
Formanden tegner klubben udadtil og varetager officiel ekstern kommunikation. Står for arrangementet ved standerhejsning og standerstrygning. Ansvarlig for strategiske initiativer. Formand for Genhusningsudvalget. Underskriver ansøgninger om K2-, K3- og L-styrmandsrettigheder. Åbner L-farvandet

 

Sekretær:
Kate Longmuir Grøn
sekretaer(a)asr.dk

rettigheder(a)asr.dk

Ansvarlig for kommunikation mellem bestyrelsen og klubbens medlemmer (herunder ASR-Nyt) samt for videreformidling af forespørgsler sendt til klubben. Varetager udvikling og drift af it, herunder kontaktperson for klubbens hjemmeside. Tovholder for mødeindkaldelse og mødereferater.
Modtager og behandler ansøgninger om K2, K3 og L-rettigheder.Svømme-/vesteprøver samt opnået roret og styrmandsret (K1) til sekretæren.
Kasserer:
Martin Bruhn
Kasserer(a)asr.dk
 Kassereren har det daglige ansvar for økonomien. Udarbejder regnskabet, udsender kontingentopkrævninger og søger aktivitets- og lokaletilskud. Ansvarlig for forsikringsforhold og fondsarbejde. Udarbejder medlemsstatistikker og indberetter aktivitetsopgørelser.

 

Husforvalter:
Thomas Heltborg
Husforvalter(a)asr.dk
Husforvalteren er formand for Husudvalget og har ansvaret for klubhusets daglige drift, indendørs og udendørs. Sørger for indkøb af klude, rengøringsmidler, kaffe/te samt, koordinering af rengøring, udlån af skabe. Har kontakten til havnen vedrørende slæbestedet og arrangerer 1-2 klubdage om året.

 

Instruktionschef:
Christian Brandt Møller
Instruktionschef(a)asr.dk
Håndterer al indmeldelse i klubben, både for nye og ‘gamle’ medlemmer. Instruktionschefen afholder informationsaften for nye medlemmer og står for fordelingen af kaniner blandt instruktørerne. Koordinerer instruktionsweekenden og sørger for afholdelse af veste/svømmeprøve i begyndelsen af sæsonen. Ansvarlig for klubbens kaniner samt for K1-instruktion. Står for tilvejebringelse af indmeldelsesblanketter samt opdatering af “Håndbog for kaniner”, “Håndbog for instruktører”. Hverver nye instruktører og ansøger Idrætssamsvirket om tilskud til instruktørkurser. Udsteder overflytterbeviser.

 

Rekrutterings ansvarlig:
Christian Brandt Møller
Rekruttering(a)asr.dk
Instruktionschefen afholder informationsaften for nye medlemmer og står for fordelingen af kaniner blandt instruktørerne. Koordinerer instruktionsweekenden og sørger for afholdelse af veste/svømmeprøve i begyndelsen af sæsonen. Står for tilvejebringelse af indmeldelsesblanketter samt opdatering af “Håndbog for kaniner”, “Håndbog for instruktører”.

 

Materielforvalter:
Jesper Lisberg
Materielforvalter(a)asr.dk
Materielforvalteren har ansvaret for indkøb og vedligehold af bådene på havnen inklusive redningsveste, flag, standere, ankre, bådvogne, reservedele med videre. Står for kontakten til bådværfter og afgør nødvendigheden for reparationer. Arrangerer vinterklargøring, holder værksted og værktøj opdateret og afgør placering af bådene og bådrækkefølgen. Arrangerer K1-materielkurser. Står for udlån af inriggere til andre roklubber.

 

Aktivitetschef:
Karsten Handrup
Aktivitetschef(a)asr.dk
Formand for Aktivitetsudvalget. Ansvar for at der arrangeres fælles langture. Koordinerer med ro-/aktivitetscheferne i de århusianske roklubber samt ASR’s deltagelse i AUS-dagen. Står for fordeling af livreddervagter i forbindelse med vintersvømningen samt tilmelding til livredderprøver. Lejer svømme-baner. Koordinerer med Velfærdsforeningen.
Sørger for ny langtursmappe til hver sæson.
Kaproningschef og Brabrandansvarlig:
Simon Kvindal
Kaproningschef(a)asr.dk
24916577
Kaproningschefen er ansvarlig for kaproningstræning i inriggere, herunder træning til regattaer, samt anden kaproning. Er klubbens repræsentant på Brabrand Rostadion og sikrer koordinering med de andre roklubber i forhold til brugen af stadionet. Materielansvarlig for outriggermateriel på Brabrand og på havnen. Sikrer, at der sammen med aktivitetsudvalget arrangeres en sculler-instruktionsdag og er kontaktperson for tilmelding til regattaer og andre kaproningsarrangementer.
Åbner scullersæsonen på havnen.
Meningt medlem:

Hans Laurberg

best(a)asr.dk

Ved behov kan du også kontakte hele bestyrelsen her.