Kommandoer

De fleste kommandoer er bygget over en kommando-række opdelt i tre dele:

  1. Hvem kommandoen henvender sig til
  2. Hvad kommandoen går ud på
  3. Iværksættelse af kommandoen

Eksempel: “Bagbord … til roning klar … ro væk”

Siges der intet under punkt 1, er det underforstået, at kommandoen gælder alle roerne. Alle kommandoer skal afgives klart, tydeligt og roligt, således at styrmanden sikrer sig, at alle roerne er parate til at udføre den givne kommando.

Kommando Manøvrens udførelse Hensigt
Styrbord/Bagbord (S/B) Styrbord er højre side i forhold til sejretningen (grøn). Bagbord er venstre (rød) De fleste kommandoer kan bestemmes for én af siderne
1, 2, 3 og 4 Roerne benævnes efter deres placering i båden talt fra stævnen De fleste kommandoer kan også afgives for én af roerne
1 og 2 (3 og 4) klar til at gå ombord Roerne anbringer forsigtigt den fod der er nærmest båden på bundbrættet mellem spændholt og sæde, sætter en hånd på hver essing. Roeren holder stadig vægten på broen og venter på næste kommando Roerne skal i båden to og to, for at beholde balancen
 – om bord Roeren flytter vægten fra broen og over i båden. Den anden fod placeres ved siden af siden af den første, og roeren sætter sig på rullesædet samt placere fødderne i spændholtet
1 og 2 (3 og 4) klar til at gå fra bord Roerne køre frem på sædet anbringer fødderne på bundbrædderne, tager fat i begge essinger, rejser sig og sætter den fod der er nærmest broen på broen. Roeren har stadig vægten i båden og venter på næste kommando Roerne skal op af båden samtidig
– Fra borde Roerne flytter vægten fra båden og over på broen og går fra borde
Balance Roerne sidder i “vel-roet-stilling”. Styrmanden skaber balance ved at flytte sig på styrmandssædet Der skabes ligevægt i båden
Vel roet eller “det er vel” Roeren sætter sig med strakte ben og strakte arme, ryggen let foroverbøjet. Åren er over vandet vinkelret udfra båden med vandret åreblad Roning skal op ophøre / indtag udgangsstillingen
Til roning klar Roerne køre frem på sædet med strakte arme. Åren er over vandet med lodret åreblad At være klar til roning
– Ro væk Åren sættes i vandet og roning påbegyndes. Roningen fortsætter end til anden kommando gives
(S/B) Småt roning Åren føres let gennem vandet, men styrefart bibeholdes Langsom fart
Lige træk Alle roer med alm. styrke
(S/B) Kvart åren Åren forbliver i åregangen og trækkes ind, til roeren har fat på hver side af klemringen Passe på ved forhindringer
Åren ud Åren skubbes ud på plads uden at roningen ophører
(S/B) Åren ind Alle (eller S/B) trækker åren ind. Om nødvendigt tager de åren ud af åregangen og sidder med den Ved tillægning af broer
(S/B) Se til åren Alle (eller S/B) ser til deres eget åreblad. Roerne afgør selv derefter, hvor vidt åren skal trækkes lidt ind, eller evt. lægges langs Ved tillægning af broer eller ved forhindringer i vandet
Åren langs Åren slippes og kroppen lænes så langt tilbage, at åren kan føres over hovedet Før skift. Eller hvis der kommer en forhindring i vandet der kræver at åren ligger langs med båden
(S/B) Til skodning klar Årens håndtag trækkes op til brystet. Den hule side vendes mod stævnen Båden skal bakke
– Skod væk Årebladet sættes i vandet, armene strækkes og roeren kører frem på sædet. Der fortsættes med skodning til der gives kontraordre. Åren skives mellem åretagene
S/B fald ind Den nævnte side falder ind i den roning (skodning) og rytme, der foretages af den anden side
Bagbord til skodning klar, styrbord til roning klar, skod væk Bagbordsroerne indtager til skodning klar stillingen. Styrbords roerne bliver siddende i “vel-roet-stilling”. Bagbord skodder og når vel-roet passeres, køres styrbord med frem og tager et rotag (når bagnord er helt færdig med sit skoddetag)Bemærk at styrbords fremkørsel skal være så behersket, at bagbord kan nå at udføre skoddetaget Båden skal vendes på stedet
Rejs åren Åren skal fra “vel-roet-stilling” svinges op til lodret stilling. Håndtaget stilles på bundbrættet tæt ved midterlangremmen. Den hule side vender agterud Ved anløb af højt bolværk og ved hilsen med åren
Lad falde Åren lægges forsigtigt i åregangen og roeren sidder derefter i vel roet stilling
Åren på vandet Fra “vel-roet-stilling” lægges årebladet ned på vandoverfladen. Roeren holder stadig ved åren Hvilestilling og/ eller skabe stabilitet i båden
Det er vel – sæt i Armene og benene strækkes og kroppen lænes stærkt fremover for at kunne modstå trykket. Roeren sænker det skivede (vandrette) åreblad ca. 10 cm under vandoverfladen Standse båden
– Sæt hårdt i Årebladets hule side vendes mod stævnen, og der skoddes evt. lidt NB! Bruges kun efter “Det er vel – sæt i”