Langtursroning

langtur

På langtur til Sverige

Hvad er en langtur?
Langture er ture, der går uden for det daglige rofarvand. Vi pakker båden med forskelligt grej, mad, tøj og sovepose, og drager afsted. Udgangspunktet kan være så godt som alle steder, hvor der er vand. Turene strækker sig typisk over et par dage, og indeholder ofte mange af naturcampinglivets charmerende sider: trangia, havregrød, pulverkaffe og vådt tøj og Irish Coffee i bålets skær. Ikke desto mindre – eller måske netop derfor – udgør langtursroning en stor del af medlemmernes roaktivitet.

DFfRs udstationerede både
Motions- og turudvalget under DFfR har en hjemmeside med mange L-ressourcer, bl.a. en oversigt over DFfRs udstationerede både.

Langtursgrej
Klubben råder over en del langtursgrej, der står til fri afbenyttelse for medlemmerne: telte, trangia, værktøj mv. Kontakt langturschefen for yderligere spørgsmål.

Pakkelister og tips
Hent et forslag til en pakkeliste her: langtursudrustning

Søkort
Klubben råder over en del søkort, der med tiden gerne skulle dække alle danske kyster. Står du og mangler et søkort, så kig i bestyrelsesrummet eller kontakt et medlem af bestyrelsen. Alternativt kan du prøve på at får fat i “Det levende Søkort”, en fremragende CD-rom, der desværre ikke udgives længere, eller du kan prøve at spørge dig for på Hovedbiblioteket eller Statsbiblioteket – begge steder råder over en del samlinger.

Om de danske farvande
Før du tager afsted er vigtigt, du orienterer dig om det farvand, du skal igennem. Det kan du med fordel gøre i Roernes Farvand, som er en samling beskrivelser af de de danske kyststrækninger. Skal du igennem et område, der er markeret som skydezone, så kig på efterretninger for søfarende hos Farvandsvæsenet. Rettelser til søkort og megen anden nyttig information findes hos Geodatastyrelsen.

Overnatningssteder i Aarhus bugt

Bådforsikring
De fleste af vores både er forsikrede gennem Søassurancen Ærø. Forsikringen dækker transportforsikring inden for Danmark. Bådene er ansvars- og kaskoforsikrede der dækker for sejlads indenfor et område begrænset af linierne 7 grader østlig længde og 61 grader nordlig bredde. Sejlads på floder og kanaler syd for 52 grader nordlig bredde er ikke omfattet af sejlads-området. Området dækker Danmark, Sverige op til Stockholm, sydlige Norge, det nordlige Tyskland samt noget af Polen og Holland.

Vi har en transportforsikring gennem DFfR og Tryg der dækker hele Europa. Den maksimale forsikringssum er 200.000 kr. På ture i udlandet hvor vi medbringer egne både, indbetaler hver deltager på turen 100 kr. til klubben til dækning at klubbens omkostninger til transportforsikringen.

Har du spørgsmål til bådforsikringerne kontakt langturschefen eller materielforvalteren.

 

L-reglement
For alle ture i ASR gælder DFfRs langtursreglement og ASRs langtursreglement. Se nærmere på dem på siden for klubbens reglementer.