Langtursroning i ASR

langtur

På langtur ved Drottningholm i Sverige.

Hvad er en langtur?
Langture er ture, der går uden for det daglige rofarvand, og de kan planlægges så primitivt eller civiliseret, som mandskabet har lyst til. Ofte er en langtur med en eller flere overnatninger i andre roklubber, i telt, shelter eller under åben himmel.

En langtur kan som udgangspunkt foregå så godt som alle steder, hvor der er vand, og indeholder ofte mange af naturcampinglivets charmerende sider: trangia, havregrød, pulverkaffe og vådt tøj og Irish Coffee i bålets skær. Ikke desto mindre – eller måske netop derfor – udgør langtursroning en stor del af medlemmernes roaktivitet.

Hvert år arrangerer vi i ASR et antal fælles langture, blandt andet kaninlangturen, sommerferielangture, der ofte går til udlandet, og den traditionsrige løvfaldstur på Silkeborgsøerne. Derudover bliver der også arrangeret en lang række private langture af klubbens medlemmer. Fælles for alle langturene er, at der altid  skal være en L-styrmand i hver båd og at der altid er plads til hygge og gode oplevelser!

Langtursgrej
Klubben råder over en del langtursgrej, der står til fri afbenyttelse for medlemmerne: telte, trangia, værktøj mv. Kontakt langturschefen for yderligere spørgsmål.

Hvad skal man have med?
Hent et forslag til en pakkeliste her: Pakkeliste.

Søkort
Når man skal på langtur i fremmed farvand, er det en meget god idé at medbringe søkort over området for at orientere sig om sten, vanddybde, rute mv. Klubben råder over en del søkort, der med tiden gerne skulle dække alle danske kyster. Kontakt langturschefen for lån af søkort.
Husk også at orientere dig om farvandet, vind og vejr hjemmefra.

Bådforsikring
De fleste af vores både er forsikrede gennem Søassurancen Ærø. Forsikringen dækker transportforsikring inden for Danmark. Bådene er ansvars- og kaskoforsikrede der dækker for sejlads indenfor et område begrænset af linierne 7 grader østlig længde og 61 grader nordlig bredde. Sejlads på floder og kanaler syd for 52 grader nordlig bredde er ikke omfattet af sejlads-området. Området dækker Danmark, Sverige op til Stockholm, sydlige Norge, det nordlige Tyskland samt noget af Polen og Holland.

Vi har en transportforsikring gennem DFfR og Tryg der dækker hele Europa. Den maksimale forsikringssum er 200.000 kr. På ture i udlandet hvor vi medbringer egne både, indbetaler hver deltager på turen 100 kr. til klubben til dækning at klubbens omkostninger til transportforsikringen.

Har du spørgsmål til bådforsikringerne kontakt langturschefen eller materielforvalteren.

L-reglement
For alle ture i ASR gælder DFfRs langtursreglement og ASRs langtursreglement. Se nærmere på dem på siden for klubbens reglementer.