Sikkerhed

Faresituationer

I det følgende opregnes nogle situationer hvor det er vigtigt, man bevarer roen, og der anvises nogle metoder til løsning af problemet.

Påsejling af sten eller pæle

Påsejling af sten eller pæle vil kunne ske, da roningen for det meste foregår inde under land. Sker en sådan påsejling, er kommandoen: Sæt i!. Rider båden, kommanderes holdet i vandet. Ellers risikerer man en alvorlig læk i båden.

Kollision

Er der fare for kollision, bør styrmanden i robåden tydeligt tilkendegive, at han vil vige fra sin kurs. Er påsejling uundgåelig bør styrmanden inden kollisionen søge at lægge båden således, at de to fartøjers sejlretninger danner så spids en vinkel som muligt. Efter kollisionen sørges for, at mandskabet iføres redningsvest. Red først mandskabet, dernæst båd.

Bordfyldning

 1. Båden har fået en alvorlig lækage.
 2. Man er kommet ud i hårdt vejr, hvor bølgerne slår ind over rælingen.

Mandskabet skal straks iføres redningsveste. Mandskabet holder båden op imod vinden, og styrmanden begynder at øse. Der søges land, så snart båden er tømt for så meget vand, at den kan roes.

Kæntring

En kæntring kan ske, hvis båden rammes af en “forkert sø”, eller hvis der er ubalance i båden, mens mandskabet skifter plads. Sørg for, at mandskabet straks iføres redningsveste.

Årerne frigøres fra svirvlerne. Bind dem evt. til båden med fanglinerne, så de ikke driver væk.

En roer svømmer til spidsen af båden og holder denne op mod bølgerne. Styrmanden og den tredje roer svømmer hen til midten af båden, tager fat i kølen og trækker båden ned mod sig. Båden vendes uden brug af ret mange kræfter.

Styrmanden og den tredje roer begynder nu at øse fra hver deres side ad båden. Den første roer sørger stadig for, at båden holdes op mod bølgerne.

Når båden er tømt så meget, at den kan bære en person, kravler enten styrmanden eller den tredje roer op i båden og øser videre. Når båden er yderligere tømt, fastgøres årerne i svirvelerne, og endnu en roer kravler ombord. Vær opmærksom på balancen. Den sidste, der kravler ombord, er den roer, der har holdt spidsen op mod bølgerne.

Båden roes straks ind mod land og tømmes helt for vand.

I vandet kan man evt. bytte plads, da den roer, der holder spidsen let kan komme til at fryse. Da man under arbejdet med at vende og tømme båden ikke altid kan se hinanden, bør man med mellemrum kalde på hinanden og svare herpå.

ASR afholder kæntringsøvelser mindst en gang i løbet af sæsonen, men man kan altid selv finde to medroere og kontakte en instruktør for at få denne til at give kæntringsøvelsen. Man skal ikke have aflagt kæntringsøvelse for at få K1-ret. Men du er alligevel velkommen til at være med. Kig efter opslag eller henvend dig til instruktionschefen.

Advarsel!
Benyt enhver lejlighed til, at fortælle roerne at de skal være forsigtige i begyndelsen af sæsonen, hvor vandet er koldt.

Følg altid den sikre kystlinien så nær land som muligt.

En kæntringsøvelse er vist i følgende video og illustreret med billeder herunder.

kaentring

 

Løfte- og bæreregler

Generelt når noget skal flyttes fra et sted til et andet, så husk:

 • Løft og bær aldrig, hvad der kan trækkes eller skubbes!

Når en byrde skal løftes, skal fremgangsmåden være:

 • Gå tæt på byrden
 • Sørg for en god balance, f.eks. bred gangstående stilling.
 • Lås rygsøjlen og undgå herefter bevægelse i den.
 • Fat om muligt byrden over knæhøjde.
 • Bedøm byrdens vægt.
 • Fordel om muligt byrden ligeligt på begge arme og bevæg armene mindst muligt under løftet. Ved 1-arms løft: støt den frie arm på et knæ.
 • Når flere skal løfte, skal de placere sig ved byrden efter højde og der løftes på tælling.
 • Ved løftet – brug vægtoverføring.
 • Når byrden sættes: bøj først i hofter og knæ og husk at holde ryggen ubøjelig.

Principper:

 • Løft med ubevægelig ryg.
 • Udnyt benene og vægtoverføring.
 • Bær byrden med ubevægelig ryg.
 • Hold byrden tæt til kroppen.
 • Bær symmetrisk om kroppens midterlinie.

Supplerende bæreregIer:

 • Anbring byrden nær kroppens midterlinie.
 • Ved tunge byrder: gå med små, bredsporede skridt og hold knæene let bøjede.
 • Når symmetrisk løft ikke kan gennemføres, skift hyppigt side.
 • Hold hyppige pauser, så udtrætning undgås.

loefteteknik