Praktiske oplysninger

Søsportens 10 råd

Lær at svømme
Lær at sejle
Lær søens færdselsregler
Hold båden i orden
Hold udstyr + redningsmidler i orden
Undersøg vejrforholdene
Vis hensyn overfor store skibe
Ved kæntring – bliv ved båden
Bland ikke spiritus og søsport
Giv ikke anledning til ængstelse – ring hjem

Påklædning

En roer er rigtig påklædt, når man er klædt tilstrækkelig varmt på. Dvs. at i forårs- og efterårssæsonen kan en rigtig påklædning f.eks. være:

  • svedtransporterende trøje/t-shirt
  • uld- eller fleecetrøje(r)
  • vindtæt jakke/anorak
  • varme sokker

Midt på sæsonen kan påklædningen variere meget alt efter den danske sommers sindelag.

Endvidere bør der også medbringes ekstra rotøj samt regntøj.

Som styrmand bør du sikre dig, at dine medroere har tøj nok med, specielt på lidt længere ture. En våd, kold og forkommen roer er en potentiel ulykkesrisiko. Så manglende ekstratøj kan betyde, at du som styrmand må afbryde turen og lægge båden op!

Rokort

Før hver tur skal turen oprettes på rokort.dk, som alle medlemmer har login til. Efter endt tur, skal turen afsluttes på rokort. Nærmere information fås ved indmeldelse.

Skader på båden

Bådene i ASR ror over 100.000 personkilometer årligt. Dvs. bådene er udsat for kraftig slitage, og det kan ikke undgås, at der ind imellem ved uheld opstå brud og skader. At der derfor skal foretages reparationer på bådene, er en del af rolivet som du må tage del i.

Er uheldet derfor ude, og der sker en skade på en rotur, er det styrmandens ansvar, at der bliver taget affære, og skaden bliver udbedret (i samarbejde med mandskabet). Proceduren for dette findes under “For medlemmer”.

Båden ude af drift

Er der sket en skade på en båd, skal den principielt enten repareres straks eller tages ud af drift. Den skal ud af drift, da den sandsynligvis skal tørre, eller skaden kan blive større, hvis roningen i båden ikke stoppes indtil den snarlige reparation.
På den måde bliver alle styrmænd “allround” robådskyndige, og kan håndtere epoxilim, lak og skruer. Dette giver en tryghed i den daglige roning, og en god ballast i forbindelse med evt. senere langture. Det giver også en kyndighed og interesse, som der kan drages god nytte af ved den årlige vinterklargøring.

1316606333

Bådoptagning/bådisætning ved slæbested

Her følger en beskrivelse af en velgennemprøvet og rygaflastende metode til bådoptagning og bådisætning ved ASR’ s slæbested.

Optagning af en inrigger

Den ene af roerne bugserer fra pontonen båden ind til de øvrige, der placerer sig i slæbestedet nær vandkanten på hver sin side af bådens stævn (tegning 1).

I fællesskab løfter de nu forstavnen i vejret og står oprejst på hver sin side af båden, mens de bevæger hænderne langs kølen. Bevæger de hænderne ned langs kølen, til der hvor den ikke krummer, får de et godt greb om båden, selv når den er fedtet.

Løfterne går nu sidelæns, indtil de når det sted hvor cementen “knækker”. Herved opnås der mest mulig luft under båden til vognen (tegning 2).

Imens har roeren på pontonen bevæget sig i land og taget fat i bådvognens fjerne hjørne. Når løfterne står stille og har båden i ro, giver de signal til, at vognen må køres ind under båden (tegning 3).

Herefter er det roeren med vognen, der har overblikket og derfor manøvrerer vognen på plads og giver besked om, hvornår båden må sænkes ned på vognen.

baadoptagning

Modsat rækkefølge benyttes ved isætning af både.

Ved isætning/optagning uden vogn, bærer løfterne ved langremmen på et tidspunkt næsten hele båden alene, og for en 2’er derfor tæt ved halvdelen af bådens vægt hver.

Rygbelastningsmæssigt set er fordelen ved den ovenfor beskrevne metode, at løfterne hver skal løfte under en fjerdedel af bådens vægt, da de kun løfter i stavnen og opdriften fra vandet således bærer i den anden ende, hvor opdriftsmidtpunkt endda ligger et stykke fra agterstavnen, da vandet bærer mere af båden jo højere der løftes og da eventuelt vand i båden vil rende ned i agter, hvor det her hovedsageligt bliver båret af vandets opdrift og ikke af roerne.

Bådvedligeholdelse

Klubbens både er fremstillet af træsorter som ask, mahogni og cedertræ. En inrigger er et stykke meget flot og gedigent håndværk, som har sin pris, både hvad angår fremstillingen og vedligeholdelsen.

I ASR har vi valgt at klare os med et af landets laveste medlemskontingenter! Dette betyder dog, at alle som nyder godt af klubbens bådpark om sommeren, skal deltage i en anden side af rolivet om vinteren, nemlig vinterklargøring. Det er obligatorisk at deltage i vinterklargøring.

Dvs. at man afsætter en weekend i løbet af vinteren, hvor man sammen med andre medlemmer og under kyndig vejledning er med til at slibe, lakere og evt. reparere nogle af klubbens både. Man får mulighed for selv at vælge hvilken weekend, man vil deltage i vinterklargøring, men melder man sig ikke selv til, får man tildelt en weekend.

Klubben giver et tilskud til forplejning i weekenden, og det plejer i øvrigt at være en rigtig hyggelig weekend.