Undervisning

Som medlem af Aarhus Studenter Roklub har du mulighed for at uddanne dig inden for forskellige felter af rosporten. Nedenfor ses en oversigt over de forskellige kurser, som klubben tilbyder.

Korttursstyrmand (K1) Hvis der er en K1-styrmand i båden, må du ro fra ASR til styrmand 1 (K1) Rosenholm/Ugelbølle i nord.

Scullerret (S) Med K1-ret kan man få sculler-ret og ro outriggere. Instruktionen gives af instruktør med scullerret.

Korttursstyrmand 2 (K2) Giver mulighed for at ro sydpå til Norsminde. K2-kursus udbydes af ASR (hold øje med opslagstavlen eller kontakt instruktionschefen). K2-instruktionen kan påbegyndes året efter, man er startet, og kun hvis man har K1-ret. Instruktionen gives af instruktør med L-ret.

Korttursstyrmand 3 (K3) Giver mulighed for at ro i hele Aarhusbugten indtil Molshoved. Instruktionen forudsætter K2-ret og instruktionen gives af instruktør med L-ret.

Langtursstyrmand (L) Giver mulighed for at ro, efter indhentet bevilling, overalt! Kræver deltagelse på langtursstyrmandskursus, samt et passende antal langture. Kurset udbydes af ASR og DFfR. Kontakt instruktions- eller uddannelseschefen.

Instruktør (I) Giver mulighed for at instruere nye kaniner og instruere til K1-ret. Instruktøruddannelsen kræver Modul A og B i nedenstående Klubtræneruddannelse samt flere års aktivitet i ASR. Kontakt instruktions- eller uddannelseschefen.

1316605810

K1-undervisning ved klubhuset

Klubtræneruddannelsen

Modul A – Roteknik Analyser af rotag og robevægeIsen, robevægelighed, materiellets indflydelse på rotaget og løfte-bæreteknik. Kurset udbydes afDFfR.
Modul B – Aktivering/undervisning Undervisningsmetoder, praktisk undervisning, rotekniske korrektioner og aktivering. Kurset udbydes afDFfR.
Modul C – Fysisk træning Anatomi og fysiologi, opvarmning, kredsløbstræning, muskeltræning, bevægelighedstræning, ro skader og ernæring. Kurset udbydes af DFfR.
Modul D – Rotræning Træningsplanlægning, opvarmning – praktik, testning, roteknik, formidling: træner – hold. Kurset udbydes af DFfR.

Materielkursus 1 Giver mulighed for selvstændigt at udbedre mindre skader og vedligeholde materiellet (lak- og limarbejde, udskiftning af dæk og åreplast/læder og lignende).

Materielkursus 2 Giver mulighed for reparation af større skader. Kursus l og 2 kvalificerer til materielforvalter. Begge materielkurser udbydes af DFfR.

Materielkursus 3 Giver mulighed for større og mindre reparation af glas- og kulfiber både (primært outriggere). Dette kursus afholdes af DFfR i samarbejde med BBG Bootsbau Berlin. Bemærk at dette kursus afholdes i Berlin på BBG’s fabrik.

Skulle noget af ovenstående have din interesse, så tøv ikke med at henvende dig til uddannelseschefen og hør mere om mulighederne.