Generalforsamling 2021 – Velfærdsforeningen

Torsdag d. 11 november kl. 17 på Fiskerivej 7, er det tid til generalforsamling 2021 for Velfærdsforeningen.

Kom til årets fejring af foreningslivet. ALLE medlemmer af ASR er velkomne. Uanset om du har tanker om at være en del af bestyrelsen eller ej, håber vi du vil komme og støtte op om demokrati og mangfoldighed omkring velfærden i vores fælles klub. Vi byder alle interesserede velkomne – også gerne i bestyrelsen.

Vi vil ved mødets begyndelse, bestille noget fælles take-away for egen regning, til dem der ønsker det.

Aftenens program er:
1. Formalia
-Valg af dirigent
– Valg af referent
– Konstatering af generalforsmamlingens lovlighed
2. Formanden aflægger beretning
3. Kasseren fremlægger regnskab og beretning
4. Valg af:
– Formand
– Kasserer
– Menige medlemmer
– Bestyrelsessuppleanter
– Revisor
– Revisorsuppleant
5. Behandling af indkomne forslag
6. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hende senest torsdag d. 4 november på mail vffbest@asr.dk.

Ønsker du at stille op til bestyrelsen, men kan ikke deltage på aftenen, er det muligt at opstille in absentia. Skriftlig tilkendegivelse sendes til vffbest@asr.dk inden generalforsamlingens start.

//Velfærdsforeningen i ASR

Udgivet i Forside.

Xenia Kjærsgaard