Ekstraordinær generalforsamling i ASR

Da regnskabet ikke kunne godkendes til den ordinære generalforsamling i november 2023, indkaldes hermed til
ekstraordinær generalforsamling i Aarhus Studenter Roklub torsdag den 11. januar 2024 kl. 19 på Fiskerivej 7.

Dagsorden er som følger:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
  3. Valg af 1 bestyrelsesmedlem
  4. Valg af kasserer
  5. Indkomne forslag
  6. Evt.

Forslag til den ekstraordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før, dvs. den 1. januar 2024.

Nb. Christian Brandt Møller blev valgt til kasserer på den ordinære generalforsamling. Punktet “Valg af kasserer” er på dagsordenen til også denne generalforsamling, idet der er mulighed for en rokade.

Udgivet i Forside.

Helene Mathilde Larsen