Generalforsamling i VFF 2020

Velfærdsforeningen/VFF indkalder til generalforsamling torsdag den 12. november kl. 17.00.
I år kommer det til at foregå via Zoom. Link til Zoom-mødet findes i ASR-nyt.

Hvis man ikke har installeret Zoom på sin computer, vil man blive bedt om at downloade det. Det er gratis og meget nemt. Tryk derfor på linket i god tid, så I er klar til kl. 17.00.

Vi håber rigtig mange vil deltage. Vi ved det er meget anderledes end vanligt, men vi håber, I vil være med til at gøre det hyggeligt trods alt. Vi opfordrer derfor til, at I også er med på video.

Dagsorden er som følger:

0. Find en øl/sodavand/et glas vin/en kop varm kakao
1. Formalia
a) Valg af dirigent
b) Valg af referent
c) Konstatering af generalforsamlingens lovlighed
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger regnskab og beretning
4. Valg af
a) Formand
   b) Kasserer
   c) Menige medlemmer
   d) Bestyrelsessuppleanter
   e) Revisor
   f) Revisorsuppleant
5. Behandling af indkomne forslag
6. Eventuelt

Forslag til behandling sendes til vffbest@asr.dk og skal være VFF i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt!

Udgivet i Forside.

Helene Mathilde Larsen