Generalforsamling 2020

Torsdag d. 12. november 2020 kl. 19.00 afholder vi ordinær generalforsamling i ASR på zoom. Find link i ASR-nyt.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne er:

0. Formalia:
0.a Valg af dirigent
0.b Valg af referent
0.c Konstatering af generalforsamlingens lovlighed

1. Aflæggelse af beretning
2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
3. Indkomne forslag
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af formand
6. Valg af kasserer
7. Valg af 7-9 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af to revisorer
9. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. tirsdag d. 03. november 2017.

Vel mødt!

Program for aftenen:
I. Generalforsamling i Aarhus Studenter Roklubs Støtteforening
Dagsorden ifølge støtteforeningens vedtægter.

II. Generalforsamling i Aarhus Studenter Roklub

På baggrund af covid-19 afholder vi i år generalforsamling på zoom. Vi har valgt at gøre dette af hensyn til de af vores medlemmer som gerne vil være med men på samme tid er i risiko gruppen. Vi håber at så mange medlemmer vil støtte op om dette. Man kan downloade en zoom klient fra https://zoom.us/download

zoom link er fjernet fra websiden for at øge sikkerheden. Kan man ikke finde sin ASR-nyt mail kan man skrive til formand@asr.dk og få tilsendt link.

 

 

Udgivet i Forside.

Eske Christiansen