Doodle til Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag

Halløj 🙂 Så er der mulighed for at tilmelde sig som frivillig til Danmarks største Fredagsbar og Idrætsdag – se doodle nedenfor 🙂
 
En fed dag i Uniparken, hvor vi skal lave noget god reklame for klubben. Der vil være en båd som blikfang og der vil være ergometerkonkurrence for de nysgerrige. De som har en tjans fredag får morgenmad, øl- og sandwichbilletter og oprydningsteamet lørdag får mad og drikke.
 
Vi skal bruge hjælp til følgende:
 
Torsdag aften: pakke bådtrailer og ergometre
Fredag morgen: køre udstyr i parken og stille stand op
Fredag dag/eftermiddag: passe standen og kapre nye medlemmer og køre udstyr hjem til ASR
Lørdag formiddag: rydde op i uniparken efter fredagens fest som vi jo er velkomne til at deltage i 🙂 Der skulle efter sigende være betydeligt mindre oprydning end tidligere, da AUS påbegynder oprydning allerede om natten.
 
Kan man kun hjælpe et par timer og ikke i hele intervallet på doodlen, så er det mere end velkommet – bare lige skriv det i et kommentarfelt.
 
Kh Charlotte
 
http://doodle.com/niz7qm34ayudemkr

DANMARKS STØRSTE FREDAGSBAR OG IDRÆTSDAG 11/9-15 🙂

Århus universitets sport – AUS – er igen i år arrangør af danmarks største fredagsbar og idrætsdag i universitetsparken. Det er en fed dag hvor vi har en oplagt mulighed for at reklamere lidt for vores skønne klub. Vi har, traditionen tro, en stand oppe i parken, hvor vi har en båd eller to samt et par ergometre med. Bådene er til pynt og blikfang, mens ergometerne sluttes til computer og storskærm og giver mulighed for lidt konkurrence blandt nysgerrige besøgende. 

Vi skal have 2-3 stk til at stå i boden fra kl 8-15 fredag den 11/9 og vi skal bruge 5 stk til lidt oprydning på pladsen lørdag morgen. Derudover skal både og grej køres op i uniparken og retur til ASR. Alt i alt skal vi bruge ca 10-15 frivillige 🙂

Sæt x i kalenderen og skriv til aktivitetschef@asr.dk hvis du har lyst til at deltage. Mere info og evt en doodle kommer senere 🙂

Kh Charlotte

Sensommer Fælleslangtur 4-6 sept 2015

Den første weekend i septemper pakker vi et par biler og smutter sydpå 🙂

Sensommerens fælleslangtur går i år ud fra skønne Åbenrå. Vi kører til Åbenrå fredag efter arbejdstid og overnatter i Åbenrå roklub hvor vi satser på at låne både (alternativt tager vi vores egne med). Lørdag morgen pakker vi bådene og ror ned langs fjorden til Als, hvor vi overnatter til søndag og ror tilbage til Åbenrå søndag formiddag.

Alle er velkomne til at deltage – daglig rodistance bliver ca 25-30 km – deltagerantal kan afhænge af mulighed for bådlån, men skulle det blive nødvendigt at begrænse antallet af deltagere, så er det dem der har skrevet sig på først som sikrer sig en plads på turen.

Opslag kommer op i klubstuen fredag d. 7/8-15

Ved spørgsmål skriv til mortengroehn@gmail.com

Morten og Charlotte

Kaninlangtur 2015

Opslag til kaninlangturen den 1-2 august 2015 hænger nu i klubstuen. Turen er fortrinsvis for kaniner og styrmænd. Er man “ikke-kanin” er man dog velkommen til at skrive sig på, da der måske kommer til at mangle “fyld” i bådede 😉

Ved spørgsmål skriv til aktivitetschef@asr.dk

/Charlotte

Begrænsninger af sommerens velfærd

Kære medlemmer

Nu er VFF’s ekstraordinære generalforsamling overstået, og VFF-bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne blev ikke vedtaget. Det betyder, at vi i VFF hverken kan få oprettet netbank eller få udstedt dankort til foreningens konto, da både formanden og kassereren skal være til stede ved enhver transaktion af foreningens midler, dvs. ved enhver brug af dankort eller netbank. Siden banken ikke kan garanterer, at dette sker, kan de ikke udstedet kort og netbankadgang.

Vi lægger i VFF-bestyrelsen op til, at der ved den ordinære generalforsamling i november måned vedtages et sæt nye vedtægter, der kan afhjælpe denne situation. Siden generalforsamlingen er VFF’s øverste myndighed, er vi som bestyrelse nødsaget til at efterleve aftenens beslutning, således vi skal følge de gældende vedtægter samt bankens fortolkning heraf. Konsekvenserne er derfor helt praktisk for jer medlemmer følgende:

 1. Har du et udlæg, du endnu ikke har fået refunderet, skal vi have kvitteringen senest nu på torsdag d. 25. juni inden midnat, da vores gamle konto bliver lukket fredag formiddag. Kvittering skal lægges i dueslaget i den lille bådhal eller sendes via mail til vffbest@asr.dk. Har vi ikke modtaget kvitteringen inden denne deadline, vil udlægget nok først blive refunderet efter den ordinære generalforsamling i november.
 2. VFF vil ikke længere kunne betale for grillkul, kaffe, te, kage og andre småting, som vi plejer at give i klubben. Du kan altså ikke købe ind på VFF’s vegne, og hvis du gør udlæg, så bliver det ikke refunderet. Med andre ord: Du får ikke pengene igen, med mindre du har en forudgående og eksplicit aftale med VFF’s bestyrelse. Lad derfor være med at købe noget til klubben, medmindre du har fået det forhåndsgodkendt af VFF på vffbest@asr.dk, eller du selv er villig til at betale for det.
 3. Som konsekvens af, at der ikke kan foretages og refunderes udlæg, er det derfor heller ikke muligt at holde spontane fester eller andre små-arrangementer i klubben, medmindre dette gøres fuldstændigt uafhængigt af VFF’s økonomi. Her skal “helt uafhængigt af” forståes således, at der til disse spontane arrangementer ikke kan købes sprut, øl og vand fra køleskabet eller VFF’s lager i øvrigt; se pkt. 6.
 4. De resterende af VFF’s planlagte arrangementer frem til generalforsamlingen i november er aflyst, dog afholdes Kaninfesten på lørdag efter planen. Vi overvejer i øjeblikket, om vi har kapacitet til at afholde Sensommerfesten d. 26. september; der kommer højst sandsynligt en tilmelding op, men selve festen bliver kun afholdt, hvis der er nok tilmeldte. Dette skyldes, at arbejdet med at købe ind, tilbagebetale udlæg, hente byttepenge og sætte penge i banken efter festen er for stort til at bestyrelsen kan bære det, og det er kun bestyrelsen, der kan råde over pengene i forhold til banken. Definitionen af “nok tilmeldte” besluttes af VFF tættere på festen og meldes ud sammen med tilmeldingen, såfremt der ophænges en sådan.
 5. Klubaftenerne bliver afholdt som før vi fik MobilePay og Swipp. Det vil sige at en af de mad-ansvarlige lægger ud for maden og selv sørger for at prisen holdes under 30 kr/mand. Derefter er det den mad-ansvarliges eget ansvar at indkræve pengene, da det IKKE må blandes sammen med pengene i køleskabet. Det betyder effektivt, at ethvert underskud på en klubaften dækkes af de, der lægger pengene ud; et eventuelt overskud tilfalder også til denne person eller disse personer. Betaler man via MobilePay eller Swipp til VFF’s nummer til klubaftenerne, går pengene altså ikke til de, der har lagt ud, og man forærer derfor VFF penge i stedet for at betale for maden til rette vedkommende.
 6. Alt efter hvor besværligt det er at flytte vores leverandøraftale med Carlsberg, vil der hen over sommeren komme kortere eller længere perioder uden øl og vand i klubben. Hvis der mangler øl, kan man jf. pkt. 2 ikke købe øl og vand i fx Føtex og få udlægget refunderet af VFF, og man har i stedet foræret klubbens medlemmer gratis øl og vand.

Vi håber selvfølgelig at generne bliver minimale, men vi har ikke et overblik over det endnu. Vi skal nok give mere besked, når banken har oplyst os om konsekvenserne af det forkastede ændringsforslag til vedtægterne, og når vi har vurderet de afledte konsekvenser heraf.

Det er vores vurdering, at VFF’s arbejde kun kan udføres med råderet over en bankkonto, hvor råderetten tillader, at udlæg refunderes via netbank og at der udstedes et dankort til indkøb på VFF’s vegne. Siden dette ifølge banken utvetydigt kræver en vedtægtsændring, ser vi frem til, at I medlemmer inden den ordinære generealforsamling i november er behjælpelige med at finde formulering af vedtægterne, der er acceptable for både jer selv og for banken.

Vi ønsker derfor, at alle, der har forslag til konkrete formuleringer af tegningsreglerne i vedtægternes §4, bringer dem på banen snarest muligt, således formuleringen kan forelægges banken med henblik på en vurdering af tilstrækkeligheden. De gældende vedtægter kan findes på VFF’s side på ASR’s hjemmeside (kig nederst i venstre spalte). Forslaget, der ikke blev vedtaget på aftenens generalforsamling, kan findes via indkaldelsen.

God sommer.

På vegne af VFF’s bestyrelse
Britt, kasserer

Klubaften, juni

Så er det ved at være tid til klubaften igen.
Kom ned i klubben, spis, hyg og snak om hvem der var mest fuld til kaninfesten.
30 kr. pr. mund 🙂
Husk at nogen skal stå for at lave maden – det giver gode karmapoint!
Tilmelding på doodle.

/VFF

Medlemsoplysninger i Elektronisk Roprotokol

Vi har over den seneste tid kunnet konstatere, at flere roere skriver sig ud på ture som gæsteroere, selvom den enkelte roer er fuldgyldigt medlem af klubben.

Der kan være flere årsager til, at man ikke optræder i roprotokollen, men den hyppigste er typisk, at man ikke har aflagt svømmeprøve, eller at man HAR aflagt svømmeprøve, men hvor det af forskellige årsager ikke er blevet noteret. Vores reglement kræver at man har bestået sin svømmeprøve hvert andet år og dette skal noteres i vores medlemskartotek!

Hvis du, som roer, konstaterer, at din svømmeprøve ikke er blevet noteret, så skal du skrive til instruktionschef@asr.dk angående bestået svømmeprøve og cc’e den instruktør som gav dig svømmeprøven.

Gæsteroeroptionen gælder kun gæsteroere fra andre klubber!

På bestyrelsens vegne

Troels Ilsø Mahneke

Ekstraordinær generalforsamling i VFF

Vi indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Velfærdsforeningen mandag d. 22. juni kl 19 i klubstuen.

Dagsordenen er som følger:

 1. Formalia
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed
 2. Indkalder begrunder generalforsamlingen
 3. Behandling af indkomne forslag
  1. Ændring af §4 stk. 1 i vedtægterne
 4. Eventuelt

Vi vil i bestyrelsen gerne ændre §4 stk. 1 i vores vedtægter. Fra “Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fælleskab.” til “Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Begge kan individuelt disponere over foreningens midler.”

Yderlige indkomne forslag til behandling skal sendes til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.

/VFF