Velkommen til Aarhus Studenter Roklub

I daglig tale kalder vi os bare ASR. Og vi synes selv, at vi har verdens bedste roklub. Vi er for alle over 18 år, som har lyst til at ro og være en del af et unikt fællesskab. Roning er selvfølgelig grundstenen i vores klub. Men ASR er meget mere end mulighed for dejlige roture på Aarhus Bugten og Brabrand Sø. ASR er også grillaftener, fester, ergometertræning, langture i ind- og udland, friluftsliv, svømning, oplevelser i alt slags vejr, konkurrencer, sved på panden, personlig udvikling og masser af hygge. Du behøver ikke at kunne ro på forhånd for at blive medlem hos os. Vi sørger for, at du lærer det, du har brug for. Vi optager medlemmer hele året, men instruktion af nye medlemmer på vandet foregår primært om foråret. Her på siden finder du meget mere information om ASR og roning. Og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller vil være med!

NYHEDER

Kaninlangtur 2015

Opslag til kaninlangturen den 1-2 august 2015 hænger nu i klubstuen. Turen er fortrinsvis for kaniner og styrmænd. Er man “ikke-kanin” er man dog velkommen til at skrive sig på, da der måske kommer til at mangle “fyld” i bådede 😉 Ved spørgsmål skriv til aktivitetschef@asr.dk /Charlotte

Begrænsninger af sommerens velfærd

Kære medlemmer Nu er VFF’s ekstraordinære generalforsamling overstået, og VFF-bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne blev ikke vedtaget. Det betyder, at vi i VFF hverken kan få oprettet netbank eller få udstedt dankort til foreningens konto, da både formanden og kassereren skal være til stede ved enhver transaktion af foreningens midler, dvs. ved enhver brug […]

Klubaften, juni

Så er det ved at være tid til klubaften igen. Kom ned i klubben, spis, hyg og snak om hvem der var mest fuld til kaninfesten. 30 kr. pr. mund 🙂 Husk at nogen skal stå for at lave maden – det giver gode karmapoint! Tilmelding på doodle. /VFF

Medlemsoplysninger i Elektronisk Roprotokol

Vi har over den seneste tid kunnet konstatere, at flere roere skriver sig ud på ture som gæsteroere, selvom den enkelte roer er fuldgyldigt medlem af klubben. Der kan være flere årsager til, at man ikke optræder i roprotokollen, men den hyppigste er typisk, at man ikke har aflagt svømmeprøve, eller at man HAR aflagt […]

Ekstraordinær generalforsamling i VFF

Vi indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Velfærdsforeningen mandag d. 22. juni kl 19 i klubstuen. Dagsordenen er som følger: Formalia Valg af dirigent Valg af referent Konstatering af generalforsamlingens lovlighed Indkalder begrunder generalforsamlingen Behandling af indkomne forslag Ændring af §4 stk. 1 i vedtægterne Eventuelt Vi vil i bestyrelsen gerne ændre §4 stk. 1 […]

Skt. Hans anno 2015

Opslag til Skt. hans tur anno 2015 hænger i klubben fra i dag kl 17.00 og tages ned igen fredag den 19/6 kl 18.00 🙂 Alt efter vind, vejr og styrmænd bliver destinationen enten Skærring Hede eller Sculpture by the sea`s udgave af skt. hans på stranden ved tangkrogen 🙂 Alle er velkomne – blot der […]

Motion+ tilmelding juni og juli

Motion+ er træning og motion for dem som gerne vil have mere teknik og kondition. Alle er velkommen. Bådene vil blive sat fra gang til gang med mindre andre ønsker bliver nævnt. Det forventes at der er fokus i båden. doodle.com/psxqt7up29hnc37c

Tapas-roning

Kære rokammerater og højt ærede kaniner. I et forsøg på at kuppe den siddende bestyrelse i kaninbanken og, så at sige, skylle dem ud med badevandet, kommer her den første invitation i en række af arrangementer rettet mod at vores nye medlemmer får nogle gode ro-oplevelser. Første arangement blive således tapas-roning onsdag den 10. juni. […]

Rengøringsplanen er på plads.

Så er sæsonens rengøringsplan på plads. Tjek nedenfor for at se, hvornår det er din tur til at give en hånd med til rengøringen. Den, der står øverst på listen på hvert rengøringshold, er koordinator for den givne uge og ansvarlig for at koordinere en tid. På opslagstavlen i klubstuen under ‘Husudvalget’ hænger en detaljeret rengøringsplan med […]

Fælleslangtur Tunø 20-21 juni !

Det er nu muligt at tilmelde sig årets første og fedeste fælleslangtur til TUNØ d. 20-21 juni. Tilmeldingslisten hænger i klubben fra i dag og frem til søndag den 14/6 kl 12.00 Vi håber at rigtig mange deltager, men der tages forbehold for, at der er L-styrmænd nok til at kunne sætte både til alle. […]

Følg os på:

Kommende begivenheder: