GRØN KONCERT 🙂

ASR har fået en rigtig fed tjans på Grøn Koncert i Århus lørdag d. 18/7 ! Vi har fået en bartjans og skal sælge fadøl til tusindvis af festglade mennesker. Vi får en fed dag med sol, musik, fest og kolde øl. Derudover tjener vi en klækkelig sum direkte til klubkassen 🙂 Der hænger et opslag i klubben som i kan skrive jer på fra nu af og indtil start juli og ellers må i meget gerne skrive en besked til mig på aktivitetschef@asr.dk. Det er et heldagsarrangement fra kl 11-21.30 og vi har fuld forplejning af vådt og tørt hele dagen 🙂 Det bliver en fest – håber vi ses 🙂
Kh Charlotte

Rengøringsplan for sæson 2015

I 2015 introduceres en ny rengøringsplan.

Det betyder at rengøring af klubben sidestilles med vinterklargøring af vores både: Alle aktive medlemmer tager en enkelt obligatorisk rengøringstjans i løbet af sæsonen.
Skriv dig på en rengøringstjans ved at udfylde navn, e-mail og telefonnummer.
Du vælger selv hvilken uge, du vil gøre rent.
Det er et åbent dokument, så pas på ikke at overskrive andres input.

Den, der står øverst på listen ved hver rengøring, er koordinator for den givne uge og er ansvarlig for at koordinere en tid for sit rengøringshold.
Når rengøringen er udført, sender koordinator en e-mail til husforvalter@asr.dk – deri noteres også, hvis der mangler rengøringsmidler etc.
På opslagstavlen i klubstuen under ‘Husudvalget’ hænger en detaljeret rengøringsplan med de opgaver, der skal udføres og hvor rengøringsmidler etc. findes.

Hvem skal deltage i rengøringen:
Alle aktive medlemmer, studerende, såvel som seniorer.
Undtagelser:
Passive medlemmer, medlemmer med 5 turskort, instuktører med kaniner i indeværende sæson.

Den frivillige tilmelding er åben ind til og med d. 15. maj. Hvor du selv kan vælge hvilken uge, du vil gøre rent i.
Derefter vil tilmeldingen blive lukket, og de, der ikke har skrevet sig på endnu bliver fordelt ud på resterende uger.

Link til rengøringsplaner her.

/Husformalteren

Ændringer ved miljøhavnen

Bestyrelsen gør opmærksom på følgende:

Når langtursfarvandet bliver åbnet, skal i være opmærksomme på, at der er lavet et stendie ved miljøhavnen. Det går 100 meter ud fra kysten, og er der ca 2-3 måneder frem.
IMG_1655 IMG_1657

Swipp og MobilePay i klubben

Det er nu muligt at betale med Swipp til klubaftenerne og når man køber ting fra køleskabet!

Vi er i gang med at få oprettet MobilePay Business og håber at det kommer op at køre inden længe (og seneste til cocktailfesten). Indtil da er Swipp eneste mulighed. Dvs. selvom vi tidligere har brugt MobilePay er det lige pt. IKKE en mulighed, da den gamle aftale med Danske Bank er nedlagt.

Er der spørgsmål eller problemer så kontakt VFF på vffbest@asr.dk.

/VFF

Ændringer af medlemsoplysninger inden søndag d. 12. kl. 16.

Kære alle

Kassereren minder hermed om, at alle, som af den ene eller anden grund måtte have ændringer i forhold til deres medlemsoplysninger, skal have ændret disse oplysninger inden søndag d. 12. april kl. 16, da kassereren herefter begynder at klargøre data til Nets Betalingsservice med henblik på kontingentopkrævning.

Så har du ændringer – ret dem nu eller i hvert fald inden søndag d. 12. april kl. 16. Spørgsmål kan rettes til kassereren på mail eller telefon, som findes på medlemssiden.

Dette var ordene.

PBV

Kassereren

Klubaften d. 28/4 kl. 19

Nap en rotur, spis, hyg og hør seneste nyt om kommende aktiviteter.
Nogen skal melde sig til at lave mad, ellers står den på vindfrikadeller.
Pris: 30,- pr. næse.
Sidste tilmelding er mandag d. 27/4 kl. 18.

Tilmelding her.

LANGDISTANCE-/KAPRONING – OPSTARTSMØDE D. 9/4.

Lasse, Eske og jeg (Morten) leger med tanken om at ro langdistance i 2015; vi er sociale dyr og vil naturligvis give andre muligheden for at deltage.

Vi mødes derfor til en snak torsdag den 9. april kl. 19:30 i klubhuset.

Der findes løb på 10 km (dame; mix) + 25 km (herre; mix) ved fem regattaer i løbet af året. Og maraton som er 42 sømil = 78 km (alle) afvikles to gange. Vi er åbne ift. både træning og distancen – om der skal trænes målrettet til den ene kategori, eller om afveksling er kodeordet; hvor ofte vi skal træne – og hvordan det skal foregå. Målet er at deltage i et eller flere løb henover sommeren. Se mere på http://www.roning.dk/Kaproning/Langdistancekaproning.aspx

Kom og giv dit input, så vi får stablet noget på benene, som også tiltaler DIG!

Hvis du ikke ved, om det er noget for dig, men bare gerne vil høre mere, så er du naturligvis også meget velkommen til at dukke op.

Tilmelding (og spørgsmål) gerne til mig eller kaproningschef@asr.dk . Vel mødt!

Morten Grøhn, mortengroehn@gmail.com

 

DSC_9751r

Et par meddelelser fra kassereren omkring kontingentbetaling og udlægspraksis i ASR

Kære alle

Standeren er hejst og udendørssæsonen er startet! Derfor er det også snart tid til den årlige kontingentopkrævning og i den forbindelse kommer her de sædvanlige dessiner forbundet med dette:

Betaling af kontingent – nye og nuværende medlemmer:

  1. Nye medlemmer:

Nye medlemmer betales deres første kontingent via medlemskartotekssiden under ”Betal kontingent”, hvor der anvendes betalingskort. Før tredje tur på vandet skal det nye medlem kunne fremvise dokumentation for betaling af kontingent – kvittering tilsendes efter gennemført betaling. Alternativt kan instruktøren iagttage det nye medlem gennemføre betalingen direkte via klubbens computer inden tredje tur på vandet.

 

  1. Nuværende medlemmer:

Nuværende medlemmer betaler deres kontingent via det årligt tilsendte indbetalingskort (ultimo april) eller ved at oprette kontingentbetalingen via Betalingsservice i eget pengeinstitut.

  • DET UNDERSTREGES, AT NUVÆRENDE MEDLEMMER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER MÅ BETALE DERES KONTINGENT VIA BETALINGSLØSNINGEN PÅ HJEMMESIDEN UNDER MEDLEMSKARTOTEKET – DENNE ER KUN FOR NYE MEDLEMMER, IDET VI IKKE KAN SPORE KONTINGENTBETALINGEN TIL DET ENKELTE MEDLEM!

Har man spørgsmål til ovenstående kan kassereren altid kontaktes på kasserer@asr.dk.

ØNSKER MAN IKKE AT VÆRE MEDLEM FOR DEN KOMMENDE SÆSON KAN MAN SKRIVE TIL KASSERER@ASR.DK ANGÅENDE DETTE, ELLER SELV ÆNDRE MEDLEMSSTATUS VIA MEDLEMSKARTOTEKSSIDEN.

——————————————————————————————————————————-

Praksis i forbindelse med udlæg for Aarhus Studenter Roklub:

Har man afholdt et udlæg i Aarhus Studenter Roklubregi kan man få refunderet beløbet, hvis den originale kvittering lægges i kassererens dueslag eller sendes til kasserer@asr.dk. Håndskrevne bilag accepteres ikke, medmindre der er indgået en specifik aftale med kassereren!

Ved større udlæg opfordres der til at man kontakter kassereren eller et andet relevant bestyrelsesmedlem.

——————————————————————————————————————————-

Ovenstående meddelelser kan også findes på opslagstavlen i klubben.

Med håb om fladt vand og godt vejr til alle,

PBV

Kassereren