Invitation til generalforsamling i VFF 2022

VFF indbyder til generalforsamling torsdag d. 17. november kl. 17.00 i klubstuen Fiskerivej 7. Alle klubbens medlemmer er meget velkomne til at deltage. Dagsorden for aftenen er: 1. Formalia a) Valg af dirigent b) Valg af referent c) Konstatering af generalforsamlingens lovlighed 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab og beretning 4. Valg af […]

Generalforsamling ASR 2022

Torsdag den 17. november 2022 kl. 19 afholdes ordinær generalforsamling i ASR i klubstuen på Fiskerivej 7. Dagsorden ifølge vedtægterne: Aflæggelse af beretning Forelæggelse af regnskab til godkendelse Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent Valg af formand Valg af kasserer Valg af 5-9 bestyrelsesmedlemmer Valg af to revisorer Eventuelt Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i […]

Standerstrygning

Vi går nu ind i rosæsonens sidste måned. Lørdag den 29. oktober kl. 14 er der standerstrygning i ASR. ASR er ved at være en aldrende dame og runder 80 år i år. Klubben vil derfor være vært for bobler og fødselsdagskage. I anledningen af fødselsdagen har vi inviteret de andre studenterroklubber til en fælles […]

Standerhejsning

Juhu! Nu er det snart tid til, at vi skal fremvise vores skønne bådpark for hele Aarhusbugten igen. Kom til standerhejsning lørdag den 26. marts kl. 14. Klubben vil være vært for en øl/vand, så kom og skyd sæsonen igang med dine rovenner. Der vil naturligvis være mulighed for en tur på vandet, så husk […]

Infoaftener og instruktionsdage i ASR 2022

I Aarhus Studenter Roklub er vi klar til at byde nye medlemmer velkommen! Så hvis du vil prøve den vanedannende kombination af natur, motion og fællesskab, er det nu, du skal slå til! Vi afholder to infoaftener med to efterfølgende instruktionsdage for interesserede. Det er gratis og uforpligtende at deltage, så kom frisk og hør […]