Langture, tilføjet Silkeborg-søer

Reglementet for langture §2 er blevet udvidet med langture på Silkeborg/Skanderborg søer i vintersæsonen, og præciseret formulering. Lyder nu (det nye/ændrede er understreget): Langtursroning i åbent farvand samt roning i det daglige langtursfarvand kan foregå fra det tidspunkt, hvor der ved opslag i klubben gives tilladelse hertil (normalt i begyndelsen af maj måned) og frem […]

Arbejdsdag Brabrand lør. 30 okt. 8:30-ca.13

Indkaldelse arbejdsdag Rostadion Brabrand lør. 30 okt. Fælles for alle ro- og kajakklubberne, den efterårslige bøje-m.m.-forestilling. 8:30 Velkomst, kaffe og brød. Opgavegennemgang: Ud- og indvendig vedligehold, bøjerengøring. Tilmelding her: doodle.com/poll/ehiusv47598ny9a8 ALLE medlemmer som bruger og vil bruge faciliteterne bedes skrive sit navn i doodlen.  – Også hvis man kun kan deltage delvist, eller som ‘nødløsning’ […]