Langture, tilføjet Silkeborg-søer

Reglementet for langture §2 er blevet udvidet med langture på Silkeborg/Skanderborg søer i vintersæsonen, og præciseret formulering. Lyder nu (det nye/ændrede er understreget):

Langtursroning i åbent farvand samt roning i det daglige langtursfarvand kan foregå fra det tidspunkt, hvor der ved opslag i klubben gives tilladelse hertil (normalt i begyndelsen af maj måned) og frem til standerstrygning. Kortere langture i beskyttet farvand kan dog bevilges i hele perioden fra standerhejsning til standerstrygning. Ture på strækningen Silkeborg – Ry – Knudsø og på Skanderborg Sø kan bevilges hele året. Overfarten Dyngby Hage – Tunø Knob – Tunø må kun foretages i perioden 1. juni til 15. september.

Bestyrelsen, 14/10-2017

Arbejdsdag Brabrand lør. 30 okt. 8:30-ca.13

Indkaldelse arbejdsdag Rostadion Brabrand lør. 30 okt.
Fælles for alle ro- og kajakklubberne, den efterårslige bøje-m.m.-forestilling.

8:30 Velkomst, kaffe og brød. Opgavegennemgang: Ud- og indvendig vedligehold, bøjerengøring.

Tilmelding her: doodle.com/poll/ehiusv47598ny9a8
ALLE medlemmer som bruger og vil bruge faciliteterne bedes skrive sit navn i doodlen.  – Også hvis man kun kan deltage delvist, eller som ‘nødløsning’ må be’ om opgave på et andet tidspunkt, så skriv kommentar.

NB: Bøjeoptag inden lørdagen – Hvis man er interesseret i dén opgave, skriv til mig eller koordinator på jeppe@meinert.dk senest den 20/9. Det sker med to mand i motorbåd, og skal gøres i ugen op til .. Aflønnes derudover med 350,- pr. række.

På forhånd mange tak.  Simon, kaproningschef@asr.dk