Generalforsamling i ASR

Torsdag den 16. november 2023 kl. 19.00 afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus Studenter Roklub i klubstuen på Fiskerivej 7. Dagsorden ifølge vedtægterne: Aflæggelse af beretning Forelæggelse af regnskab til godkendelse Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent Valg af formand Valg af kasserer Valg af 5-9 bestyrelsesmedlemmer Valg af to revisorer Eventuelt Forslag til generalforsamlingen skal være […]