Generalforsamling i ASR 2021

Torsdag den 11. november 2021 kl. 19 afholdes ordinær generalforsamling i ASR i klubstuen på Fiskerivej 7. Dagsorden ifølge vedtægterne: Aflæggelse af beretning Forelæggelse af regnskab til godkendelse Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent Valg af formand Valg af kasserer Valg af 5-9 bestyrelsesmedlemmer Valg af to revisorer Eventuelt Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i […]

Standerstrygning og båddåb

Sæsonen går på hæld, og lørdag den 30. oktober stryger vi standeren. Du kan fint nå en sidste rotur inden, da vi begynder festlighederne kl. 16. Så kom ned i klubben og sig tak for en god sæson til dine rovenner. I forbindelse med standerstrygningen vil der være båddåb af vores coastalbåde. Selvom de allerede […]