Generalforsamling i VFF

Som traditionerne og vedtægterne foreskriver afholdes der generalforsamling torsdag den 12. november 2015 kl. 17.00. VFF giver en øl eller vand til alle fremmødte og der bliver arrangeret fællesbestilling af mad, så man ikke er sulten under ASR’s ordinære generalforsamling kl. 19.00 samme aften.

Dagsorden:
0. Øl, vand og bestilling af mad
1. Formalia:
1.a Valg af dirigent
1.b Valg af referent
1.c Konstatering af generalforsamlingens lovlighed
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren fremlægget regnskab og beretning
4. Valg af:
4.a Formand
4.b Kasserer
4.c Meninge medlemmer
4.d Suppleanter
4.e Revisor
4.f Revisorsuppleant
5. Behandling af indkome forslag
6. Eventuelt

Forslag til behandling under pkt. 5 skal være VFFs bestyrelse i hænde senest syv dage før generalforsamlingen, dvs. senest den 5. november.

Vi ses 🙂

Udgivet i Forside.

admin2