Ekstraordinær generalforsamling i VFF

Vi indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Velfærdsforeningen mandag d. 22. juni kl 19 i klubstuen.

Dagsordenen er som følger:

 1. Formalia
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed
 2. Indkalder begrunder generalforsamlingen
 3. Behandling af indkomne forslag
  1. Ændring af §4 stk. 1 i vedtægterne
 4. Eventuelt

Vi vil i bestyrelsen gerne ændre §4 stk. 1 i vores vedtægter. Fra “Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fælleskab.” til “Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Begge kan individuelt disponere over foreningens midler.”

Yderlige indkomne forslag til behandling skal sendes til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.

/VFF

Udgivet i Forside.

admin2