Procedure for skader på materiel

Vores materiel er til for at blive brugt (ikke misbrugt) men det er dog uundgåeligt at der med tiden vil ske skader enten på grund af slitage eller uheld. Så for at der ikke skal være tvivl om hvordan proceduren er ved skader, kommer her 7 punkter for hvad der skal gøres i tilfælde af en skade.

Procedure ved skader på materiel i Rokort:

1) Tag båden ud af drift. Dette gøres ved at sætte et “ude af drift” skilt på båden, samt kontakte materielforvalteren på tlf.: 26202388 for lige at vende skaden samt hvordan den gribes an.

2) Skriv skaden ind i Rokort under menupunktet Skader. Her vælger du hvilken båd det drejer sig om og trykker på den grønne knap “Opret”.

3) Udfyld felterne på bedst mulig vis.

Skade: Hvilken slags skade er der tale om.

Beskrivelse: Beskriv så specifikt så muligt hvor skaden er sket (eks. Hul i bord i Bagbord side, 3 bord ud for 2’er sæde)

Rapporteret af: Vælg i dropdown menuen hvem der har ansvaret for reparationen.

Må anvendes: Kryds af her hvis båden stadig må anvendes, i så fald skal “ude af drift” skiltet selvfølgelig ikke sidde på båden.

Repareret: Dette felt krydses af når skaden er lavet.

Rep.beskrivelse: I takt med at skaden udbedres, beskriver du hvad der er blevet lavet, eks. “24/7) Skade slebet ned og givet lak første gang”.

4) Tryk på den grønne knap “Gem” for at oprette skaden.

5) Udbedre skaden og hold Rokort opdateret (Gå ind på den pågældende skade og ret i den) med hvad der er blevet lavet.

6) Når skaden er udbedret og båden er klar til at komme i drift igen tages “ude af drift” skiltet af båden.

7) For at sætte båden i drift igen i Rokort skal du ind under skaden. Tryk på den røde “Ret” knap og kryds punktet “Repareret” af. Tryk nu “Gem” og båden er nu sat i drift.

Man er selvfølgelig altid meget velkommen til at kontakte en fra Materieludvalget for at søge råd og vejledning i forhold til udbedringer af skader eller blot for at få sig en hyggelig sludder, de er så flinke.