Generalforsamling i VFF 2020

Velfærdsforeningen/VFF indkalder til generalforsamling torsdag den 12. november kl. 17.00.
I år kommer det til at foregå via Zoom. Link til Zoom-mødet findes i ASR-nyt.

Hvis man ikke har installeret Zoom på sin computer, vil man blive bedt om at downloade det. Det er gratis og meget nemt. Tryk derfor på linket i god tid, så I er klar til kl. 17.00.

Vi håber rigtig mange vil deltage. Vi ved det er meget anderledes end vanligt, men vi håber, I vil være med til at gøre det hyggeligt trods alt. Vi opfordrer derfor til, at I også er med på video.

Dagsorden er som følger:

0. Find en øl/sodavand/et glas vin/en kop varm kakao
1. Formalia
a) Valg af dirigent
b) Valg af referent
c) Konstatering af generalforsamlingens lovlighed
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger regnskab og beretning
4. Valg af
a) Formand
   b) Kasserer
   c) Menige medlemmer
   d) Bestyrelsessuppleanter
   e) Revisor
   f) Revisorsuppleant
5. Behandling af indkomne forslag
6. Eventuelt

Forslag til behandling sendes til vffbest@asr.dk og skal være VFF i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt!

Generalforsamling 2020

Torsdag d. 12. november 2020 kl. 19.00 afholder vi ordinær generalforsamling i ASR på zoom. Find link i ASR-nyt.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne er:

0. Formalia:
0.a Valg af dirigent
0.b Valg af referent
0.c Konstatering af generalforsamlingens lovlighed

1. Aflæggelse af beretning
2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
3. Indkomne forslag
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af formand
6. Valg af kasserer
7. Valg af 7-9 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af to revisorer
9. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. tirsdag d. 03. november 2017.

Vel mødt!

Program for aftenen:
I. Generalforsamling i Aarhus Studenter Roklubs Støtteforening
Dagsorden ifølge støtteforeningens vedtægter.

II. Generalforsamling i Aarhus Studenter Roklub

På baggrund af covid-19 afholder vi i år generalforsamling på zoom. Vi har valgt at gøre dette af hensyn til de af vores medlemmer som gerne vil være med men på samme tid er i risiko gruppen. Vi håber at så mange medlemmer vil støtte op om dette. Man kan downloade en zoom klient fra https://zoom.us/download

zoom link er fjernet fra websiden for at øge sikkerheden. Kan man ikke finde sin ASR-nyt mail kan man skrive til formand@asr.dk og få tilsendt link.