Rengøringsplan for sæson 2015

I 2015 introduceres en ny rengøringsplan.

Det betyder at rengøring af klubben sidestilles med vinterklargøring af vores både: Alle aktive medlemmer tager en enkelt obligatorisk rengøringstjans i løbet af sæsonen.
Skriv dig på en rengøringstjans ved at udfylde navn, e-mail og telefonnummer.
Du vælger selv hvilken uge, du vil gøre rent.
Det er et åbent dokument, så pas på ikke at overskrive andres input.

Den, der står øverst på listen ved hver rengøring, er koordinator for den givne uge og er ansvarlig for at koordinere en tid for sit rengøringshold.
Når rengøringen er udført, sender koordinator en e-mail til husforvalter@asr.dk – deri noteres også, hvis der mangler rengøringsmidler etc.
På opslagstavlen i klubstuen under ‘Husudvalget’ hænger en detaljeret rengøringsplan med de opgaver, der skal udføres og hvor rengøringsmidler etc. findes.

Hvem skal deltage i rengøringen:
Alle aktive medlemmer, studerende, såvel som seniorer.
Undtagelser:
Passive medlemmer, medlemmer med 5 turskort, instuktører med kaniner i indeværende sæson.

Den frivillige tilmelding er åben ind til og med d. 15. maj. Hvor du selv kan vælge hvilken uge, du vil gøre rent i.
Derefter vil tilmeldingen blive lukket, og de, der ikke har skrevet sig på endnu bliver fordelt ud på resterende uger.

Link til rengøringsplaner her.

/Husformalteren

Udgivet i Forside, Kun for medlemmer.

admin2