Om Aarhus Studenter Roklubs ordinære generalforsamling d. 12. november kl. 19.00

Kære Alle

På torsdag d. 12. november løber Aarhus Studenter Roklubs ordinære generalforsamling af stablen – hermed følger et par “nice-to-know”-oplysninger i den forbindelse.

 1. Vi forsøger som nævnt at få opdateret vores vedtægter. For at dette kan ske på den, for medlemmerne, nemmeste måde opfordrer bestyrelsen til at man som medlem har gjort følgende:
  1. Man har læst forslagene til vedtægtsændringerne og har overvejet hvad man vil stemme til hvert enkelt forslag
  2. Man indhenter en fuldmagt fra et medlem, som ikke kan være til stede torsdag d. 12, men som alligevel ønsker at give mandat til at stemme – Fuldmagten er vedhæftet dette indlæg – denne skal præsenteres  med dato og underskrift fra det repræsenterede medlem til bestyrelsen inden generalforsamlingens start, så beslutningsdygtigheden kan konstateres umiddelbart herefter.
  3. Det er kun muligt for hvert medlem at bære én fuldmagt fra et andet medlem.
 2. Det er på selve generalforsamlingen ikke muligt at stille ændringsforslag til vedtægtsændringerne – derfor er det alene ændringsforslag som er stillet inden fristens udløb mandag d. 2. november, samt bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, der stemmes om.
 3. Bestyrelsen gør opmærksom på, at antallet af forslag til vedtægtsændringer er omfattende, hvorfor generalforsamlingen 2015 må påregnes at tage længere tid end normalt. Bestyrelsen vil gøre sit yderste for at generalforsamlingen forløber så hurtigt og effektivt som muligt. Som medlem kan medhjælpe til dette ved følgende:
  1. Hvis man er uenig i en vedtægtsændring eller hvis man stillet et ændringforslag, kan man med fordel opsummere sin motivation for eget ændringsforslag eller imod forslaget stillet af bestyrelsen, i en motivation som ikke varer længere end ét minut.
 4. For at vedtægtsændringerne kan træde i kraft umiddelbart efter generalforsamlingen, skal der være minimum 75 medlemmer til stede eller repræsenteret ved fuldmagt – bestyrelsen vil endnu engang opfordre alle deltagende til at medbringe én fuldmagt hver.

Bestyrelsen glæder sig til at se så mange som muligt af Aarhus Studenter Roklubs medlemmer til en generalforsamling, hvor der virkelig er mulighed for at vedtage stærke vedtægtsændringer, og derved kvalificere og modernisere klubbens fundament yderligere.

Vel mødt!

Bestyrelsen

Stemmefuldmagt

Udgivet i Forside.

Troels Mahneke