Nyt fra din havn

~~Placering af fremtidig slæbested for roere
Over foråret og sommeren har der været drøftelser om, hvordan et nyt slæbested for roerne skulle se ud og hvordan det skulle placeres på den nye opfyldning.
Tre forslag har været bragt i spil af Sport og Fritid (Aarhus Kommune).  I ASR afholdte vi to åbne møder d. 2. og 3. juni, hvor de fremmødte klubmedlemmer  drøftede fordele og ulemper ved de tre løsningsforslag. Begge dage blev man enige om at pege på model A, som det bedste løsningsforslag. Her vender slæbestedet mod øst, dvs. ud mod sejlrenden, men samtidig er der lavet et indhak i opfyldningen, således at der skabes plads til at bådene kan vendes.
Dagen efter drøftede ASR de tre forslag med havnens andre foreninger. Vi endte med samstemmigt at kunne pege på det samme løsningsforslag, som også ASR havde anbefalet. Foreningerne har derfor pr. 11. juni afgivet et fælles høringssvar til Sport og Fritid. Nu afventer vi en afgørelse fra Sport og Fritid.
Du kan læse høringssvaret og se tegningen her: http://www.asr.dk/Nytfradinhavn

Udgivet i Forside.

Nicolaj