Nøglebrik til Brabrand Rostadion

Nøglebrik til Brabrand Rostadion koster 150,- i oprettelse og 100,- om året, herudover bliver man også inviteret til arbejdsdage på rostadion. Nøglebrik fremsendes med brev til den postadresse der er registreret i medlemskartoteket.

Beløbet går til vedligehold og rengøring af Brabrand Rostadion. Det organiseres af et brugerudvalg hvor ASR er repræsenteret sammen med de andre organisationer som benytter faciliteterne.

Morten Krogh fra Roklubben ARA er nøgleadministrator, og han er også indpisker til de arbejdsdage som er arrangeret af brugerudvalget. Skriv dig pådenne liste, hvis du gerne vil erhverve en nøglebrik.