Instruktion 2017

Til instruktører og andre med interesse for instruktionen i ASR

Vi vil i år gentage den nye model fra sidste år med få justeringer for instruktionen hvor kaniner ikke fordeles til instruktørerne, men i stedet skal møde op på fastlagte instruktionstidpunkter ala fællesroning.
Der vil være tre instruktionstidspunkter om ugen:
Tirsdag kl 16:45
Torsdag kl 17:45 (OBS en time senere end sidste år)
Søndag kl 11:30
Der vil i forvejen være lavet en plan for hvilke instruktører der skal være til stede på de givne tidspunkter, men ingen tilmelding være krævet af kaninerne. De skal blot møde op de dage de kan.
Der vil givetvis være både instruktører og kaniner som har jobs eller andet som forhindrer dem i at deltage på disse tidspunkter. For disse vil der blive forsøgt at lave en ordning som på gammel vis tildeler kaniner til instruktører. Det forventes dog at være nogle få undtagelser.
Et nyt krav uanset instruktionsformen er at en kanin er blevet instrueret af mindst to forskellige instruktører efter 6. instruktionsgang.
Ordningen forventes at løbe i april, maj og juni, dog forventes det at der kun vil være få tilbage at instruere i juni.

Der er en række forhold og initiativer som skal være med til at få ordningen til at fungere.

Instruktionsrovagt
Til hver instruktionsgang er der en af instruktørerne, som efter aftale har instruktionsrovagt.
Denne sørger ved instruktionens start for at fordele kaniner og instruktører i både, så kaninerne så vidt muligt sammensættes med andre på samme niveau.

Instruktionskort (opdateret i forhold til sidste år)
For at sikre en vis konsistens og progression i instruktionen, når kaninerne på denne måde kommer ud med mange forskellige instruktører, indføres et instruktionskort.
Dette er et lamineret ark for hver kanin som opbevares i en kassette i klubben og som kaninen medbringer i båden under instruktionen.
På dette er angivet en række af de vigtigste elementer af instruktionen, hvor instruktørerne kan få overblik over kaninernes historik og under eller efter instruktionen let kan angive hvad der er gennemgået på den pågældende instruktion. Det vil også være muligt at angive et fokusområde for kaninen til den næste instruktør.
Instruktionskortet erstatter IKKE stamkortet. Instruktører som instruerer under “den gamle ordning” opfordres til også at anvende instruktionskortet for sine kaniner.
Der er i tillæg udarbejdet en instruktørvejledning til instruktionskortet, som instruktører opfordres til at tage med ud på instruktionsture og gøre brug af.

Placering før fællesroning
Tirsdag og søndag er instruktionen med vil placeret før fællesroningen. Dels for at vænne kaninerne til at der er fællesroning disse dage og dels for at skabe aktiviteter hvor kaniner også har en mulighed for at møde “gamle” roere. Det har også den fordel at hvis der dukker færre kaniner op en forventet, så kan de til oversblevne instruktører blive hængende og deltage i fællesroningen i stedet for at instruere.
Det forventes at fællesroningen tirsdag udskydes til kl 17.15 for at give tid til at kaninerne kan komme på vandet inden fællesroningen starter.

Perspektiv for instruktører – dette skal instruktører:
Afgive tilsagn om hvilke dage i den efterfølgende måned man kan hjælpe med instruktion. Der kommer en mail om dette ca midt i marts, april og maj. Man kan også angive hvor mange gange man vil hjælpe den givne måned
Møde op og instruere på de dage man tildeles en instruktionstjans
Hvis det er mulig møde op på instruktions aftenen
Perspektiv for kaniner – dette skal kaniner:
Møde op på så mange af de instruktionstidspunkter som de har mulighed for indtil de kan frigives

Umiddelbare mål med den nye ordning:
Mindre planlægning og koordinering for instruktører
Bred påvirkning af kaniner gennem møde med flere instruktører
Mulighed for kaniner til at møde flere kaniner gennem instruktion forløbet

Håb om øvrige positive sideeffekter:
Mulighed for at trække lidt på instruktører som ikke vil lægge en “hel” instruktionsindsats
Tilvænning af kaniner til fællesroning allerede gennem instruktionsforløbet
At vi på denne måde bruger vores instruktionsenergi på de kaniner som brænder mest for at komme til at ro

Med venlig hilsen Instruktionsudvalget

Udgivet i Ikke kategoriseret.

admin2