Instruktion

Instruktion frem til 19. juni hver tirsdag, torsdag og søndag på nær Pinsedag 20. maj.

Har du lyst til at starte i ASR? Så kontakt instruktionschef Christian på instruktionschef(a)asr.dk

For kaniner som allerede er igang med instruktionen er instruktionstidspunkterne for åben instruktion:

Tirsdag kl 17.00, torsdag kl 18.00 og søndag kl 10.00

Dette gælder t.om. 19. juni, dog er instruktionen 20. maj (Pinsedag) aflyst.

Sæsonen i ASR er i fuld gang, og de første sæler og marsvin er spottet på bugten! Hvis du også vil ro og nyde sommeren til vands med langture og bål, morgenroning med kanelsnegle og/eller korte intensive træningspas, så er det NU, du skal melde dig!

Instruktionen gives af ulønnede, instruktøruddannede medlemmer, og du vil som oftest modtage instruktion sammen med 1 eller 3 andre nye medlemmer (kaldes “kaniner”).

Som kanin skal du instrueres 7-10 gange før du kan få “roret”, hvilket betyder, at du er i stand til at ro og følge de almindelige kommandoer, og dermed har adgang til at ro i klubbens både uden instruktør, når blot der er en styrmand med i båden. Udover instruktionen skal du aflægge en 300 m svømmeprøve og vise at du kan iføre dig redningsvest i vandet (i svømmehallen). Se evt. i klubbens reglementer, hvad der kræves for at få roret hhv. styrmandsret.

Der er ikke mødepligt, men vi anbefaler, at du afsætter 2 gange om ugen til instruktion, indtil du har fået din roret. Der er ingen tilmelding for registrerede medlemmer, du skal bare møde op. En instruktionsgang vil typisk vare 2-3 timer. Er det din første gang, bør du kontakte instruktionschef(a)asr.dk inden du møder op.

Har du ikke mulighed for at modtage instruktion på de ovennævnte tidspunkter, kan du kontakte instruktionschefen på instruktionschef(a)asr.dk. Såfremt der er mindst 2 kaniner, der kan modtage instruktion på de samme tidspunkter hver uge, vil vi i nogle tilfælde kunne tilknytte jer en fast instruktør. Vi kan dog desværre ikke garantere dette, da der i sagens natur skal være en fyldt båd, for at man kan ro – så hvis du f.eks. kun kan modtage instruktion tirsdag formiddag, er der dårlige odds for, at vi kan finde en medkanin til dig.

Vi håber, du bliver glad for at ro i ASR! Vores råd skal være: Engager dig fra starten! Sørg for, så vidt muligt, at afsætte 2 gange om ugen til roning under opstarten. Vær aktiv og glad, meld dig ind i et udvalg, kom til klubaften og fællesroning, planlæg ture og fester, nyd alle dine nye venskaber. Alt det gode du bringer ASR kommer tifold igen! Det er en garanti! Har du spørgsmål kan du få svar hos enten instruktørerne eller os.

De bedste hilsner

Martin Bruhn, Rekrutteringschef

Christian Brandt Møller, Instruktionschef