Info møde om nyt klubhus

Vi er nu kommet så langt at vi gerne vil vise de tegninger og planer vi har for et nyt klubhus. Det gør vi tirsdag d. 13 juni kl. 19.30 efter fællesroning.

Vi vil vise tegninger, fortælle om udtrykket og tage mod forslag og spørgsmål fra ASRs medlemmer. Vi vil også gerne bede alle som har lyst og/eller viden omkring

byggesager om at give klubben en hånd i genhusnings udvalget. Her vil man have mulighed for at bidrage med viden og energi.

Udgivet i Forside.

Eske Christiansen