GENERALFORSAMLING I AARHUS STUDENTER ROKLUB

Torsdag d. 12. november 2015 kl. 19.00 afholder vi ordinær generalforsamling i ASR på Fiskerivej 7 i klubhuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne er:

1. Aflæggelse af beretning
2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
3. Indkomne forslag
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af formand
6. Valg af 7-9 bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af to revisorer
8. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. mandag d. 2. november 2015.

Vel mødt!

Udgivet i Forside.

asradmin