Generalforsamling ASR 2022

Torsdag den 17. november 2022 kl. 19 afholdes ordinær generalforsamling i ASR i klubstuen på Fiskerivej 7.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Aflæggelse af beretning
  2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
  3. Indkomne forslag
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg af formand
  6. Valg af kasserer
  7. Valg af 5-9 bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af to revisorer
  9. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. mandag den 7. november 2022.

Vel mødt!

Program for aftenen:

I. Generalforsamling i Aarhus Studenter Roklubs Støtteforening.
Dagsorden ifølge Støtteforeningens vedtægter.

II. Generalforsamling i Aarhus Studenter Roklub

Udgivet i Forside.

Helene Mathilde Larsen