Et par meddelelser fra kassereren omkring kontingentbetaling og udlægspraksis i ASR

Kære alle

Standeren er hejst og udendørssæsonen er startet! Derfor er det også snart tid til den årlige kontingentopkrævning og i den forbindelse kommer her de sædvanlige dessiner forbundet med dette:

Betaling af kontingent – nye og nuværende medlemmer:

  1. Nye medlemmer:

Nye medlemmer betales deres første kontingent via medlemskartotekssiden under ”Betal kontingent”, hvor der anvendes betalingskort. Før tredje tur på vandet skal det nye medlem kunne fremvise dokumentation for betaling af kontingent – kvittering tilsendes efter gennemført betaling. Alternativt kan instruktøren iagttage det nye medlem gennemføre betalingen direkte via klubbens computer inden tredje tur på vandet.

 

  1. Nuværende medlemmer:

Nuværende medlemmer betaler deres kontingent via det årligt tilsendte indbetalingskort (ultimo april) eller ved at oprette kontingentbetalingen via Betalingsservice i eget pengeinstitut.

  • DET UNDERSTREGES, AT NUVÆRENDE MEDLEMMER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER MÅ BETALE DERES KONTINGENT VIA BETALINGSLØSNINGEN PÅ HJEMMESIDEN UNDER MEDLEMSKARTOTEKET – DENNE ER KUN FOR NYE MEDLEMMER, IDET VI IKKE KAN SPORE KONTINGENTBETALINGEN TIL DET ENKELTE MEDLEM!

Har man spørgsmål til ovenstående kan kassereren altid kontaktes på kasserer@asr.dk.

ØNSKER MAN IKKE AT VÆRE MEDLEM FOR DEN KOMMENDE SÆSON KAN MAN SKRIVE TIL KASSERER@ASR.DK ANGÅENDE DETTE, ELLER SELV ÆNDRE MEDLEMSSTATUS VIA MEDLEMSKARTOTEKSSIDEN.

——————————————————————————————————————————-

Praksis i forbindelse med udlæg for Aarhus Studenter Roklub:

Har man afholdt et udlæg i Aarhus Studenter Roklubregi kan man få refunderet beløbet, hvis den originale kvittering lægges i kassererens dueslag eller sendes til kasserer@asr.dk. Håndskrevne bilag accepteres ikke, medmindre der er indgået en specifik aftale med kassereren!

Ved større udlæg opfordres der til at man kontakter kassereren eller et andet relevant bestyrelsesmedlem.

——————————————————————————————————————————-

Ovenstående meddelelser kan også findes på opslagstavlen i klubben.

Med håb om fladt vand og godt vejr til alle,

PBV

Kassereren

Udgivet i Forside.

admin2