Ekstraordinær Generalforsamling søndag d. 11/12-2016

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Indkomne forslag
  3. Valg af Kassere
  4. Godkendelse af regnskab 2015/2016
  5. Evt

Som beskrevet på GF2016.

Sted: Havnen, Fiskerivej 7, ASR Klubstue.

Hvornår: 11/12 – 2016 kl. 12

Udgivet i Forside.

Eske Christiansen