Om Aarhus Studenter Roklubs ordinære generalforsamling d. 12. november kl. 19.00

Kære Alle

På torsdag d. 12. november løber Aarhus Studenter Roklubs ordinære generalforsamling af stablen – hermed følger et par “nice-to-know”-oplysninger i den forbindelse.

 1. Vi forsøger som nævnt at få opdateret vores vedtægter. For at dette kan ske på den, for medlemmerne, nemmeste måde opfordrer bestyrelsen til at man som medlem har gjort følgende:
  1. Man har læst forslagene til vedtægtsændringerne og har overvejet hvad man vil stemme til hvert enkelt forslag
  2. Man indhenter en fuldmagt fra et medlem, som ikke kan være til stede torsdag d. 12, men som alligevel ønsker at give mandat til at stemme – Fuldmagten er vedhæftet dette indlæg – denne skal præsenteres  med dato og underskrift fra det repræsenterede medlem til bestyrelsen inden generalforsamlingens start, så beslutningsdygtigheden kan konstateres umiddelbart herefter.
  3. Det er kun muligt for hvert medlem at bære én fuldmagt fra et andet medlem.
 2. Det er på selve generalforsamlingen ikke muligt at stille ændringsforslag til vedtægtsændringerne – derfor er det alene ændringsforslag som er stillet inden fristens udløb mandag d. 2. november, samt bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, der stemmes om.
 3. Bestyrelsen gør opmærksom på, at antallet af forslag til vedtægtsændringer er omfattende, hvorfor generalforsamlingen 2015 må påregnes at tage længere tid end normalt. Bestyrelsen vil gøre sit yderste for at generalforsamlingen forløber så hurtigt og effektivt som muligt. Som medlem kan medhjælpe til dette ved følgende:
  1. Hvis man er uenig i en vedtægtsændring eller hvis man stillet et ændringforslag, kan man med fordel opsummere sin motivation for eget ændringsforslag eller imod forslaget stillet af bestyrelsen, i en motivation som ikke varer længere end ét minut.
 4. For at vedtægtsændringerne kan træde i kraft umiddelbart efter generalforsamlingen, skal der være minimum 75 medlemmer til stede eller repræsenteret ved fuldmagt – bestyrelsen vil endnu engang opfordre alle deltagende til at medbringe én fuldmagt hver.

Bestyrelsen glæder sig til at se så mange som muligt af Aarhus Studenter Roklubs medlemmer til en generalforsamling, hvor der virkelig er mulighed for at vedtage stærke vedtægtsændringer, og derved kvalificere og modernisere klubbens fundament yderligere.

Vel mødt!

Bestyrelsen

Stemmefuldmagt

Vedtægtsændringsmøde d. 22. oktober kl. 18.00

Kære Alle

 

Hermed følger en venlig påmindelse om vedtægtsændringsmødet torsdag d. 22. oktober kl. 18.00

 

Bestyrelsen håber på at se mange interesserede medlemmer give deres input til forslagene til vedtægtsændringer, som skal behandles på Aarhus Studenter Roklubs ordinære generalforsamling i november. Klubben er vært ved aftensmad fra ca. kl. 18.00.

 

Bestyrelsen møder talstærkt op, men dette er ikke nok – vi har brug for at I, medlemmerne, møder op og  diskuterer vedtægtsændringernesammen med os, så vi kan stille de bedste forslag til behandling på generalforsamlingen.

 

Tag fat i din romakker og brug et par hyggelige timer i selskab med bestyrelsen.

 

Vi ses til et godt møde!

 

Bestyrelsen

Medlemsoplysninger i Elektronisk Roprotokol

Vi har over den seneste tid kunnet konstatere, at flere roere skriver sig ud på ture som gæsteroere, selvom den enkelte roer er fuldgyldigt medlem af klubben.

Der kan være flere årsager til, at man ikke optræder i roprotokollen, men den hyppigste er typisk, at man ikke har aflagt svømmeprøve, eller at man HAR aflagt svømmeprøve, men hvor det af forskellige årsager ikke er blevet noteret. Vores reglement kræver at man har bestået sin svømmeprøve hvert andet år og dette skal noteres i vores medlemskartotek!

Hvis du, som roer, konstaterer, at din svømmeprøve ikke er blevet noteret, så skal du skrive til instruktionschef@asr.dk angående bestået svømmeprøve og cc’e den instruktør som gav dig svømmeprøven.

Gæsteroeroptionen gælder kun gæsteroere fra andre klubber!

På bestyrelsens vegne

Troels Ilsø Mahneke

Ændringer af medlemsoplysninger inden søndag d. 12. kl. 16.

Kære alle

Kassereren minder hermed om, at alle, som af den ene eller anden grund måtte have ændringer i forhold til deres medlemsoplysninger, skal have ændret disse oplysninger inden søndag d. 12. april kl. 16, da kassereren herefter begynder at klargøre data til Nets Betalingsservice med henblik på kontingentopkrævning.

Så har du ændringer – ret dem nu eller i hvert fald inden søndag d. 12. april kl. 16. Spørgsmål kan rettes til kassereren på mail eller telefon, som findes på medlemssiden.

Dette var ordene.

PBV

Kassereren

Et par meddelelser fra kassereren omkring kontingentbetaling og udlægspraksis i ASR

Kære alle

Standeren er hejst og udendørssæsonen er startet! Derfor er det også snart tid til den årlige kontingentopkrævning og i den forbindelse kommer her de sædvanlige dessiner forbundet med dette:

Betaling af kontingent – nye og nuværende medlemmer:

 1. Nye medlemmer:

Nye medlemmer betales deres første kontingent via medlemskartotekssiden under ”Betal kontingent”, hvor der anvendes betalingskort. Før tredje tur på vandet skal det nye medlem kunne fremvise dokumentation for betaling af kontingent – kvittering tilsendes efter gennemført betaling. Alternativt kan instruktøren iagttage det nye medlem gennemføre betalingen direkte via klubbens computer inden tredje tur på vandet.

 

 1. Nuværende medlemmer:

Nuværende medlemmer betaler deres kontingent via det årligt tilsendte indbetalingskort (ultimo april) eller ved at oprette kontingentbetalingen via Betalingsservice i eget pengeinstitut.

 • DET UNDERSTREGES, AT NUVÆRENDE MEDLEMMER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER MÅ BETALE DERES KONTINGENT VIA BETALINGSLØSNINGEN PÅ HJEMMESIDEN UNDER MEDLEMSKARTOTEKET – DENNE ER KUN FOR NYE MEDLEMMER, IDET VI IKKE KAN SPORE KONTINGENTBETALINGEN TIL DET ENKELTE MEDLEM!

Har man spørgsmål til ovenstående kan kassereren altid kontaktes på kasserer@asr.dk.

ØNSKER MAN IKKE AT VÆRE MEDLEM FOR DEN KOMMENDE SÆSON KAN MAN SKRIVE TIL KASSERER@ASR.DK ANGÅENDE DETTE, ELLER SELV ÆNDRE MEDLEMSSTATUS VIA MEDLEMSKARTOTEKSSIDEN.

——————————————————————————————————————————-

Praksis i forbindelse med udlæg for Aarhus Studenter Roklub:

Har man afholdt et udlæg i Aarhus Studenter Roklubregi kan man få refunderet beløbet, hvis den originale kvittering lægges i kassererens dueslag eller sendes til kasserer@asr.dk. Håndskrevne bilag accepteres ikke, medmindre der er indgået en specifik aftale med kassereren!

Ved større udlæg opfordres der til at man kontakter kassereren eller et andet relevant bestyrelsesmedlem.

——————————————————————————————————————————-

Ovenstående meddelelser kan også findes på opslagstavlen i klubben.

Med håb om fladt vand og godt vejr til alle,

PBV

Kassereren

Copenhagen Harbour Race

Hermed opfordres alle interesserede til at deltage i Copenhagen Harbour Race – et kaproningsstævne i Københavns Havn, fra Langebro til Sluseløbet og retur, i alt 6,5 kilometer.

Fra ASRs side stilles der traditionelt op i 8’er outrigger og 2’er inrigger, alt efter hvad som lader sig i gøre i forhold til interesse og tilmeldte.

Copenhagen Harbour Race løber af stablen lørdag d. 11. oktober. Regler og krav til de forskellige løb kan ses på følgende link: http://www.copenhagenharbourrace.dk/regler – vigtigst er det at bemærke, at der IKKE kræves langtursstyrmandsret blandt besætningen for at stille op i 2’er inriggerløbet.

Klubben sørger for at lave en samlet tilmelding af ASRs deltagere, når de endelige bådhold engang er sat og klubben betaler i udgangspunktet startgebyret for alle deltagende både.

Hvis du kunne tænke dig at deltage i Copenhagen Harbour Race, så udfyld doodlen herunder inden d. 10. september. Herefter udsendes mere information om, hvordan og hvorledes træningen til løbet kommer til at foregå. Link til doodle: http://doodle.com/q6tuvmhuq63nm82r.

Yderligere kan programmet for Copenhagen Harbour Race ses her: http://www.copenhagenharbourrace.dk/.

Kontakt rettes til undertegnede på enten kasserer(snabel-a)asr.dk eller troelsmahneke(snabel-a)gmail.com.

PBV

Troels