Indførsel af en “light” styrmandsret!

Motivation
Der savnes af og til styrmænd til fællesroning og det er ærgerligt, hvis fællesroningen skal lide af dette, hvis vi kan finde en pragmatisk løsning.

Forsøg på løsning
Vi indfører en lempet styrmandsret, kaldet KF for K-Fællesroning, som kun kan benyttes ifbm fællesroning og som kan fungere som løftestang for at få folk til at tage en K1-ret.

Rettigheder og begrænsninger for KF
Med KF må man til fællesroning agere styrmand på ture mellem klubben og Egå.
Dog skal der være en erfaren styrmand med mindst K1-ret til stede som godkender vejrlig og bådsætningen inden afgang og som også selv tager en båd på vandet.

Opnåelse af KF
KF kan opnås af roere som er igang med at tage K1 og som et minimum har fået underskrifter for (nummereringen refererer til numrene på stamkortet)
1. Styrmandens ansvar, rettigheder og pligter
2. Kommandoer og manøvrer (herunder tillægning ved broer i havnen og ved badebroer langs kysten)
5. Søvejsregler: bl.a. vigeregler, ansvar og udkig.
For at KF kan opnås skal dette godkendes af to instruktører, hvoraf mindst den ene har roet med ansøgeren kort forinden. Denne skal lave en vurdering der sikrer at ansøgeren udviser overskud i kommandogivning, overblik og godt styrmandskab.
Endelig skal ansøgeren have gennemgået følgende med den ene af instruktørerne:
– Afmærkninger og bøjer mellem havnen og Egå herunder dykkerflag
– Teoretisk landgang på åben kyst til brug i nødsituation, herunder advarsel vedrørende bølger fra Molslinjen

Forslag til bådnavne til de nye coastalbåde

Vi ved desværre endnu ikke hvornår de fire nye coastalbåde ankommer, men for at være klar til at tage godt imod dem, vil vi bede jer komme med forslag til, hvad de skal hedde og bestyrelsen vil derefter foretage et valg.
Kom gerne med en argumentation for valget af navne fx et tema eller en samhørighed og vær gerne lidt mere opfindsomme end navne fra den nordiske mytologi.
Lad jer gerne inspirere af bådtypen eller giveren.
Det drejer sig om en firer coastal med styrmand, en to’er coastal uden styrmand og to et’er coastalbåde.
De er hvide og produceret i frankring af glasfiber.
De er alle betalt af en gavmild fondsbevilling fra Nordea-fonden i deres “Kysten er klar” uddeling, hvor vi søgte med titlen “Roning langs alle landets kyster”. Se andre støttede projekter ved at søge på #kystenerklar på diverse sociale platforme.
Send jeres forlag til sekretaer(snavel-a)asr.dk senest 11. juni 2019

Forårets instruktion af nye medlemmer

    – Du kan nå det endnu!

Vi afholdt den 28/3 en infoaften for vores kommende medlemmer – og det var skønt at se så mange fremmødte mennesker! Og endnu bedre, at rigtig mange allerede har skrevet sig op til forårets instruktionsdage, der er lige på trapperne.

Søndag den 7. april (OBS fuldtegnet og lukket for flere tilmeldinger) og lørdag den 13. april (stadig en del ledige pladser) afholder klubben en hel dag med instruktion til vores nye roere (kaldet ”kaniner”). Her vil vores dygtige instruktører introducere kaninerne for roning i form af indledende praktik, “teori”, “tørroning” og selvfølgelig adskillige ture på vandet. Det er en dejlig dag med mulighed for at møde en masse andre kaniner og tage første skridt henimod at blive en del af klubben.

Vi starter klokken 9.00 med morgenmad i klubben (som vi sørger for), og så står resten af dagen på instruktion. Vi slutter dagen med at hjælpes ad med at ordne bådene efter dagens brug og er færdige ved 16-17-tiden. Tilmeldte får en mail med praktiske oplysninger en håndfuld dage før arrangementet.

Man skal kun deltage én af de to dage. Er der ingen af disse dage, der passer, så har vi en instruktionsweekend den 11. og 12. maj, hvor man skal deltage begge dage, da man så kan ”indhente” lidt af det, som de andre har nået den foregående måned.

Tilmelding til Jacob på instruktionschef@asr.dk. Vi glæder os til at byde jer velkommen i klubben 🙂

PS Er ingen af ovenstående muligheder for dig, men du har tid til og lyst til at ro, så skriv til Jacob, så kan det være vi finder en løsning alligevel. Vi vil gerne være imødekommende og fleksible, men har naturligvis også noget praktik der skal gå op.

Instruktion 2017

Til instruktører og andre med interesse for instruktionen i ASR

Vi vil i år gentage den nye model fra sidste år med få justeringer for instruktionen hvor kaniner ikke fordeles til instruktørerne, men i stedet skal møde op på fastlagte instruktionstidpunkter ala fællesroning.
Der vil være tre instruktionstidspunkter om ugen:
Tirsdag kl 16:45
Torsdag kl 17:45 (OBS en time senere end sidste år)
Søndag kl 11:30
Der vil i forvejen være lavet en plan for hvilke instruktører der skal være til stede på de givne tidspunkter, men ingen tilmelding være krævet af kaninerne. De skal blot møde op de dage de kan.
Der vil givetvis være både instruktører og kaniner som har jobs eller andet som forhindrer dem i at deltage på disse tidspunkter. For disse vil der blive forsøgt at lave en ordning som på gammel vis tildeler kaniner til instruktører. Det forventes dog at være nogle få undtagelser.
Et nyt krav uanset instruktionsformen er at en kanin er blevet instrueret af mindst to forskellige instruktører efter 6. instruktionsgang.
Ordningen forventes at løbe i april, maj og juni, dog forventes det at der kun vil være få tilbage at instruere i juni.

Der er en række forhold og initiativer som skal være med til at få ordningen til at fungere.

Instruktionsrovagt
Til hver instruktionsgang er der en af instruktørerne, som efter aftale har instruktionsrovagt.
Denne sørger ved instruktionens start for at fordele kaniner og instruktører i både, så kaninerne så vidt muligt sammensættes med andre på samme niveau.

Instruktionskort (opdateret i forhold til sidste år)
For at sikre en vis konsistens og progression i instruktionen, når kaninerne på denne måde kommer ud med mange forskellige instruktører, indføres et instruktionskort.
Dette er et lamineret ark for hver kanin som opbevares i en kassette i klubben og som kaninen medbringer i båden under instruktionen.
På dette er angivet en række af de vigtigste elementer af instruktionen, hvor instruktørerne kan få overblik over kaninernes historik og under eller efter instruktionen let kan angive hvad der er gennemgået på den pågældende instruktion. Det vil også være muligt at angive et fokusområde for kaninen til den næste instruktør.
Instruktionskortet erstatter IKKE stamkortet. Instruktører som instruerer under “den gamle ordning” opfordres til også at anvende instruktionskortet for sine kaniner.
Der er i tillæg udarbejdet en instruktørvejledning til instruktionskortet, som instruktører opfordres til at tage med ud på instruktionsture og gøre brug af.

Placering før fællesroning
Tirsdag og søndag er instruktionen med vil placeret før fællesroningen. Dels for at vænne kaninerne til at der er fællesroning disse dage og dels for at skabe aktiviteter hvor kaniner også har en mulighed for at møde “gamle” roere. Det har også den fordel at hvis der dukker færre kaniner op en forventet, så kan de til oversblevne instruktører blive hængende og deltage i fællesroningen i stedet for at instruere.
Det forventes at fællesroningen tirsdag udskydes til kl 17.15 for at give tid til at kaninerne kan komme på vandet inden fællesroningen starter.

Perspektiv for instruktører – dette skal instruktører:
Afgive tilsagn om hvilke dage i den efterfølgende måned man kan hjælpe med instruktion. Der kommer en mail om dette ca midt i marts, april og maj. Man kan også angive hvor mange gange man vil hjælpe den givne måned
Møde op og instruere på de dage man tildeles en instruktionstjans
Hvis det er mulig møde op på instruktions aftenen
Perspektiv for kaniner – dette skal kaniner:
Møde op på så mange af de instruktionstidspunkter som de har mulighed for indtil de kan frigives

Umiddelbare mål med den nye ordning:
Mindre planlægning og koordinering for instruktører
Bred påvirkning af kaniner gennem møde med flere instruktører
Mulighed for kaniner til at møde flere kaniner gennem instruktion forløbet

Håb om øvrige positive sideeffekter:
Mulighed for at trække lidt på instruktører som ikke vil lægge en “hel” instruktionsindsats
Tilvænning af kaniner til fællesroning allerede gennem instruktionsforløbet
At vi på denne måde bruger vores instruktionsenergi på de kaniner som brænder mest for at komme til at ro

Med venlig hilsen Instruktionsudvalget

Overbevisende sejr til Århus Roklub i årets ÅVM

Resultatet af årets ÅVM blev en sikker sejr til Århus Roklub i 4 åres inrigger. ASR tog andenpladsen med en herre 2 åres inrigger, mens 3. pladsen blev taget af en mixbåd med deltagere fra både AR og ASR. I sidstnævnte båd mente de at have over 200års roerfaring tilsammen, hvilket må siges at være ganske imponerende. Imponerende var det også at AR stillede med en kanin i 2’er coastal som kun havde en enkelt måneds erfaring.

Vi savnede ARA, men ellers forløb aftenen fornøjeligt med passende venskablig tålmodighed med de debuterende arrangører 🙂

Resultaterne kan ses nedenfor

aavm2016resultater