Nyt fra din havn

~~Placering af fremtidig slæbested for roere
Over foråret og sommeren har der været drøftelser om, hvordan et nyt slæbested for roerne skulle se ud og hvordan det skulle placeres på den nye opfyldning.
Tre forslag har været bragt i spil af Sport og Fritid (Aarhus Kommune).  I ASR afholdte vi to åbne møder d. 2. og 3. juni, hvor de fremmødte klubmedlemmer  drøftede fordele og ulemper ved de tre løsningsforslag. Begge dage blev man enige om at pege på model A, som det bedste løsningsforslag. Her vender slæbestedet mod øst, dvs. ud mod sejlrenden, men samtidig er der lavet et indhak i opfyldningen, således at der skabes plads til at bådene kan vendes.Dagen efter drøftede ASR de tre forslag med havnens andre foreninger. Vi endte med samstemmigt at kunne pege på det samme løsningsforslag, som også ASR havde anbefalet. Foreningerne har derfor pr. 11. juni afgivet et fælles høringssvar til Sport og Fritid. Nu afventer vi en afgørelse fra Sport og Fritid.


Se Billede i fuld opløsning
Se det fælles høringssvar her….

Detailplan Vest: Anbefaling af placering af roernes slæbested på opfyldningen

 

——————————————————-

Følg detailplanlægningen af havnens Vest-side og dermed ASRs fremtidige placering på: http://www.ftl-havnen.dk

 

<Aarhus Kommune skal i samarbejde med havnens foreninger og erhvervsliv lave en detailplan for havnens vestside. Det bliver i perioden februar-juni at ASR skal finde sin nye plads på havnen! 

Se hvad arkitekter, som skal lede processen, skriver…

Til Aarhus Studenter Roklub

 

Ny detailplan for FTL-havnens vestside

Vi skal i gang med arbejdet vedrørende en ny detailplan for vestsiden af Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen i Aarhus (FTL-havnen). Teamet, bestående af Sunke Arkitekter og Land+ landskabsarkitekter, har fået opgaven af Aarhus Kommune Sport & Fritid.

Hvad er en detailplan?

Detailplanen har til formål at skabe større fokus på havnens potentialer og derved optimere brugen i henhold til arealanvendelse samt fremtidig udvikling. Detailplanen er med til at fastlægge placering af fremtidige byggefelter, vinteroplag af både, trafik, parkering, rekreative områder m.v. på havnens arealer og bliver på denne måde et fælles styringsværktøj og fremtidige retningslinjer for de kommende projekter på FTL-havnens vestside. Detailplanen bliver udarbejdet under hensyntagen til gældende lokal- og kommuneplan.

Indledende møder

I februar bliver FTL-havnens foreninger og erhverv inviteret til indledende møder med rådgiverteamet. Her kan foreninger og virksomheder få yderligere oplysninger, og rådgiverteamet får mulighed for at registrere ønsker og behov, som kan indgå i detailplanen.

Proces og tidsplan

·         De indledende møder ledsages af et arrangement med gratis kaffe og en uforpligtende snak den 6. februar 2014 kl. 14.00-17.00 foran Sport & Fritids kontor på havnen. Her får alle havnens brugere mulighed for at komme med ønsker og ideer i forbindelse med den nye detailplan.

·         I februar afholdes Workshop 1, hvor en begyndende skitse fremlægges og drøftes med FTL-havnens foreninger og virksomheder. Teamet tager derefter de modtagne input til bearbejdning, og der udarbejdes en redigeret skitse til Workshop 2.

·         I april afholdes Workshop 2, hvor redigerede skitser og begyndende illustrationer fremlægges for foreninger og virksomheder. Der bliver mulighed for at komme med ideer og kommentarer, som efterfølgende tages til bearbejdning af rådgiverteamet.

·         I maj afholdes Workshop 3, hvor en næsten færdig detailplan fremlægges, og afsluttende kommentarer kommer til udtryk.

·         Det forventes, at detailplanen sendes i høring hos foreninger og erhverv i juni og efterfølgende godkendes af kommunen.

Følg processen

Processen kan følges på hjemmesiden www.ftl-havnen.dk. Her findes en blog, hvor alle er velkomne til at skrive ønsker og ideer.

Rådgiverteamet vender tilbage med invitationer til de enkelte møder og workshops. Vi håber, I vil deltage i de forestående arrangementer og indgå i en konstruktiv dialog omkring fremtiden for FTL-havnens vestside.

 

Med venlig hilsen

Anders Sunke

Sunke Arkitekter

as@sunkeark.dk

 

Michael Finke

Land+

michael@landplus.dk